Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Rudolf Jindrák je český diplomat, bývalý velvyslanec a od března 2017 ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Navrhl pro večer téma, které je velmi aktuální zvlášť nyní po nekonečných tahanicích s brexitem: Jak se mění role střední Evropy a V4 v souvislosti s nedávnými volbami v Rakousku a s novou situací Evropské unie? Jak se z hlediska zahraničního odboru Kanceláře prezidenta jeví současný vztah Prahy a České republiky k Číně?
______________________________________

Debatní večer, na který Vás srdečně zveme, se koná

28. ledna 2020 ve 20:00 hod.
v prostorách Golem Clubu,
Jilská 1, Praha 1.

Členové klubu se s hostem sejdou při společné večeři v 19.00 hodin.


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)


_____________________________________

 

 

 • 1986 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, obor všeobecné právo
 • 1987 doktor práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1986 konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČSSR
 • 1990 vedoucí oddělení pro země střední a západní Evropy konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí
 • 1991 konzul na generální konzulátu ČSFR v Mnichově
 • 1993 - 1995 generální konzul České republiky v Mnichově
 • 1995 - 1997 ředitel 1. teritoriálního odboru MZV ČR (bilaterální vztahy s Lichtenštejnskem, Maďarskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskem, Slovenskou republikou, Slovinskem a Švýcarskem)
 • 1997 - 1998 vrchní ředitel sekce právní a konzulární MZV ČR
 • 1998 - 2001 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Maďarsku
 • 2001 - 2004 náměstek ministra zahraničních věcí České republiky
 • 2004 - 2006 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Rakousku
 • prosinec 2006 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky    ve Spolkové republice Německo
 • 2017 – dosud ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky

           

Rodina
Rudolf Jindrák je ženatý, otcem dvou dcer. Manželka ing. Lenka Jindráková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze

Jazyky
němčina, angličtina, ruština, maďarština

JUDr. Rudolf Jindrák: STŘEDNÍ EVROPA, ČESKÁ REPUBLIKA A ZAHRANIČNĚ POLITICKÉ SOUVISLOSTI

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci