Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

„Bojovat s korupcí opravdově znamená chodit do každodenních konfliktů s mocí, penězi a hrát rovnocennou hru i se zákulisními hráči. Potřebujete spojit nadšení s promyšlenou strategií a trpělivost se silným odborným zázemím. Transparency International se o to maximálně snaží a jen tak dokáže hájit veřejný zájem a účinně zastavovat korupční obchody.“ Na úvod této pozvánky jsem použil citát pana Ondráčky, kterým vyjadřuje, kdo Transparency Internacional vlastně je a jaké jsou její zájmy. Boj s korupcí je jistě běh na velmi dlouhou trať a právě o něm a o momentální situaci v naší republice můžeme s panem ředitelem Ondráčkou pobesedovat v úterý 10. září.

_______________________________________________________________

První poprázdninový debatní večer se koná v úterý 10. 9. 2019 ve 20.00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

________________________________________________________________________________

David Ondráčka

Ředitel české národní pobočky  Transparency International a člen globální Správní rady TI.

Expert v oblasti politické korupce, financování stran, veřejných zakázek a investic, veřejné správy a veřejných politik, angažuje se v připomínkování legislativy. Působí jako konzultant pro mezinárodní instituce a organizace v řadě zemí od Evropy, přes Kavkaz až po Mongolsko.Přednáší související témata na českých vysokých školách (UK a MUP v Praze, MU v Brně), je jedním z nejcitovanějších odborníků v českém veřejném prostoru. Mluví anglicky, francouzsky a polsky. V roce 2009 dostal za svou činnost cenu Alice Garrigue Masaryk.

Od ledna 2008 je ředitelem TI, dříve působil ve veřejné správě. V říjnu 2017 byl zvolen na valné hromadě Transparency International v Berlíně do představenstva jako člen globální Správní rady TI. Působí také v Etické komisi AIFP a Etické komisi Asociace developerů.

Absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, po předchozím studiu mezinárodních vztahů na UP v Olomouci, politologie na UK v Praze a politické filozofie na NYU v New Yorku. V roce 2013 absolvoval semestrální studijní pobyt v NYC na Columbia University s podporou Fulbrightova stipendia.

David Ondráčka: KUDY DÁL ČESKO – JAK SE DO David Ondráčka: KUDY DÁL ČESKO – JAK SE DOSTAT Z NADVLÁDY

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci