Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Miroslav Ševčík je významný český ekonom, který dokáže v kontextu konkrétní politické situace reálně zhodnotit ekonomickou situaci nejen u nás, ale i ve světě.

Příští debatní úterý budeme společně hovořit o ekonomické prognóze na příští dva roky. Budeme se mít lépe?

Docent Ševčík mezi nás přijde v úterý 21.5.2019 od 20.00 hodin.

________________________________________________________

 Vážení příznivci Golem klubu,
zveme Vás k dalšímu pravidelnému debatnímu posezení

v úterý 21. května ve 20 hodin.

 

Členové klubu se mohou předem sejít na demostraci na Václavském náměstí, kde si dáme sraz v 18.30 před obchodním domem Baťa, nebo v prostorách klubu, jako pravidelně.


Na viděnou se s Vámi těší

Martin Kratochvíl- předseda klubu
a
Ondřej Krůta - tajemník klubu

 

________________________________________________________

 

Vzdělání

1977 Gymnázium, 1. maturita

1979 SEŠ zahraniční obchod, 2. maturita

1979 - 1983            VŠE fakulta národohospodářská, státní zkoušky

1992 vědecká aspirantura – VŠE Praha – obhajoba v r. 1992 a zisk titulu kandidáta věd

2010 VŠE Praha, zisk titulu docent

Zahraniční studijní, přednáškové pobyty a stáže, účast na konferencích

Vídeňská Univerzita, Rakousko; IHS EuropeChamboinSur Lyon; Karl Menger Institut Wien; Wirtschaftsuniversität St. Gallen, Švýcarsko; Liberales Institut, Zürich, Švýcarsko; Hongkong; Univerzita Bergen, Norsko; MontPelerin Society, HeritageFoundation, Washington; MontPelerin Society, Potsdam; MontPelerin Society, Bratislava a jiné.
Pedagogická činnost:

1983 – 1984           Asistent na pracovišti dějin ekonomických teorií přednášející předmět Dějiny ekonomických učení

1985 – 1989           Odborný asistent pracoviště dějin ekonomických teorií přednášející kurzy Dějin ekonomických učení pro denní a dálkové studium

1990 – 1991           Prorektor VŠE pro pedagogiku, výstavbu a přestavbu VŠE

1990 – 1992           předsedající a člen ad hoc vzniklých komisí v období přestavby studijních programů VŠE v letech 1990 – 1992

1990 – 2003           Odborný asistent na katedře dějin ekonomických teorií a katedře ekonomie, přednášející předměty Dějiny ekonomických teorií, Hospodářská politika, Mikroekonomie a Makroekonomie. Zkoušení předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie, státních závěrečných zkoušek z Ekonomie.

2003 – 2006           Odborný asistent na katedře hospodářské politiky, přednášející předměty Makroekonomie, Základy hospodářské politiky a Hospodářská a sociální politika. Zkoušení předmětů Makroekonomie, bakalářských a souborných zkoušek z Ekonomie, státních závěrečných zkoušek z Ekonomie a státních závěrečných zkoušek z Hospodářské politiky.

2006 – dosud         Vedoucí katedry hospodářské a sociální politiky, přednášející předmětů Hospodářská a sociální politika. Členství ve vědeckých radách a komisích

1990 – 1991 a 2010-2018         člen vědecké rady VŠE

1990 –2014            ředitel Liberálního institutu

1990- 2014 předseda správní rady Liberálního institutu

2003 – dosud         člen vědecké rady NF VŠE

2005 – 2006           místopředseda pracovní skupiny primátora hl. m. Prahy pro optimalizaci   grantového systému hlavního města Prahy v oblasti kultury

Členství v domácích a mezinárodních odborných společnostech

1988 – 1990           člen Klubu mladých vědeckých pracovníků VŠE

1989 – do skončení činnosti      člen Kruhu nezávislé inteligence

1990 – dosud         spoluzakladatel a ředitel Liberálního institutu

prosinec 1989        spoluzakladatel Rady vysokých škol

1990 – dosud         člen České společnosti ekonomické

1990 – 1996           člen předsednictva Rady vysokých škol – RVŠ

1991 – 1995           předseda komise pro studentské záležitosti RVŠ

1990 – 1992           člen redakční rady časopisu Politická ekonomie

1994 – 1996           člen předsednictva Asociace investičních společností a fondů

1996 – 1998           člen předsednictva Unie investičních společností – UNIS

1997 – 2003           člen Rady SCP

1997 – 2000           člen akademického senátu VŠE

1997 – 2000           předseda legislativní komise AS VŠE

2003 – 2010           předseda akademického senátu NF VŠE

2010 – 2018            děkan Národohospodářské fakulty VŠE ( nejlepší    ekonomická fakulta v ČR)          

2019 – dosud           proděkan Národohospodářské fakulty VŠE

2006 – dosud          předseda řídící komise činnosti Znaleckého ústavu NF VŠE

Předseda představenstva společnosti TOMA a.s (1995 – dosud)

Předseda představenstva společnosti Rybářství Přerov a.s. (1995 – dosud)

Místopředseda představenstva společnosti S.P.M.B.  (1997- dosud)

Všechny společnosti vykazují nepřetržitě 20 let  zisk.

Od roku 1994 předseda organizačního výboru a ředitel světoznámého atletického mítinku Memoriálu Josefa Odložila.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.: VLIV SOCIALIZACE SPOLEČNOSTI NA BUDOUCÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ ( VÝHLED D

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci