Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

MINULOST, SOUČASNOST A DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ VÝVOJE HLAVNÍHO MĚSTA VIDĚNÉ OČIMA HISTORIKA A ARCHIVÁŘE

 

Naším dalším hostem pravidelných debatních úterků bude historik a archivář Václav Ledvinka.  Bývalý ředitel Archivu hlavního města Prahy, který doposud působí jako archivář, s námi tentokrát pohovoří o Praze, její minulosti, současnosti a budoucnosti. Vzhledem k neuvěřitelným znalostem pana docenta nás rozhodně čeká velice zajímavý večer a byla by škoda ho propást.

Přijďte se mezi nás podívat i vy.

_______________________________________________________

Debatní večer se koná v úterý 5. 11. 2019 ve 20.00 hodin

Členové klubu se s hostem sejdou při společné večeři v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Jiří Pacovský (místopředseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

_______________________________________________________

 

Václav Ledvinka

 

Václav Ledvinka (* 7. ledna 1947, Vinařice) je český historik a archivář, někdejší ředitel Archivu hlavního města Prahy.

Po absolutoriu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor historie – český jazyk) nastoupil v roce 1976 do Archivu hl. m. Prahy, kde působí doposud a jehož byl ředitelem v letech 1987–2016. Zabývá se především dějinami Prahy, a to zejména v kontextu odborného zaměření na české dějiny 15.-17. století, hospodářské a sociální dějiny, dějiny každodennosti a životního stylu aristokracie a obecně dějiny měst.

Po řadu let předsedal Vědecké archivní radě, spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i FF UK, je členem řady odborných komisí a vědeckých rad i dalších orgánů. Podílel se na řadě odborných publikací a za svou činnost byl oceněn medailí Za zásluhy o české archivnictví.

 

Knižní publikace
Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách. Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596. Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1985.

Pražské paláce (encyklopedický ilustrovaný přehled). Praha : Akropolis, 1995. (s B. Mrázem a V. Vlnasem)

Praha. Praha : Nakladatelství LN, 2000. (s J. Peškem)

Města a šlechta ve středověku a raném novověku
Výbor statí Václava Ledvinky. Praha : Archiv hlavního města Prahy; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně; Dolní Břežany : Scriptorium, 2016. (ed. K. Jíšová)

Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci