Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Fenomén Golem má mnoho velice zajímavých a málo známých aspektů, které jsou spojením z generace na generaci předávaných příběhů, letmých vhledů do tajů židovské mystiky zvané קבלה kabala i bezprostředních vstupů do tvrdé reality každodenního života malého národa, který dokázal přežít přes všechna tisíciletí a udržet si svou jedinečnou identitu. Jaké poselství je skryto v příběhu o Golemovi? Co je tajemství přežití židovského národa? Spolu s hebraistou Dr. Robertem Řehákem podnikneme výpravu do napínavých legend spojených s rabínem Jehudou Loew ben Becalelem zvaným  מהר''ל מפראג Maharal mi-Prag, který prý jednou ve snu slyšel záhadou větu složenou z deseti za sebou dle hebrejské abecedy jdoucích slov: אתה ברא גולם דבוק החומר ותגזור זדים חבל טורפי ישראל ata bra golem dvuk hachomer vetigzor zedim chevel torfe jisrael  „Stvoř golema uhněteného z hlíny a přetneš vazby zlovolníků pronásledujících Izrael“. Rabi Loew větě porozuměl a rozhodl se, že stvoří Golema…

Na besedu s panem Řehákem se můžete těšit v úterý 10. dubna od 20 hodin.

 

 

Dr. Robert Řehák je diplomat a hebraista. V posledních letech pracoval jako kulturní atašé na velvyslanectvích ve Washingtonu DC a v Tel Avivu. Dlouhodobě se věnuje mezináboženskému dialogu, židovské mystice a hebrejské onomatologii. Spolu s prof. Stanislavem Segertem a Šárkou Bažantovou publikoval překlady Rukopisů od Mrtvého moře. Je autorem výstav o T. G. Masarykovi (zvl. jeho cestě do Svaté země) a o Golemovi umístěné ve sklepení Werichovy vily.

Velký doktorát získal na Univerzitě Karlově v Praze v návaznosti na výzkum hebrejských jmen s prof. Janem Hellerem. Několik let studoval judaistiku na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě – mimo jiné u prof. Davida Flussera. V letech 2000-2005 působil jako předseda Společnosti křesťanů a Židů a 2000-2002 jako tajemník Centra biblických studií, společného pracoviště Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze.

V současné době působí na ministerstvu zahraničních věcí, vykonává funkci soudního tlumočníka jazyka hebrejského (hebrejstina.cz), spoluorganizuje mezinárodní výzkumný projekt s prof. Tomášem Halíkem a prof. Pavlem Hoškem na téma budoucnost náboženství (futureofreligion.org), přednáší a věnuje se mladým lidem – viz. soutěž o smyslu života (mujsmyslzivota.cz).

Mluví hebrejsky, anglicky, německy, rusky, částečně arabsky a studoval aramejštinu, klasickou řečtinu a latinu.

 

__________________________________________

Vážení příznivci Golem klubu,
zveme Vás k dalšímu pravidelnému debatnímu posezení

v úterý 10. dubna ve 20 hodin.
Členové klubu povečeří s hostem od 19 hodin.

Na viděnou se s Vámi těší

Martin Kratochvíl - předseda klubu
a
Ondřej Krůta - tajemník klubu

Dr. Rober Řehák : Fenomén Golem

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci