Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Hana Lipovská:

EKONOMICKÁ SITUACE PO KORONAKRIZI

 

V současné době se velká část světa vzpamatovává z problémů, které koronavirus způsobil nejen v ekonomice, ale i v mnoha ostatních odvětvích. Problémy se řeší i v průmyslu a obchodu, importu a exportu…

První debatní večer po prázdninách budeme hovořit s ekonomkou a členkou Rady České televize Hanou Lipovskou o tom, jaké důsledky bude mít krize pro svět, ale hlavně pro Českou republiku. Jak moc se podepíše obrovský státní dluh na cenách zboží, daních a dalších poplatcích?

Přijďte s námi podebatovat. Bude to stát za to!

_____________________________________________

Debatní večer se koná v úterý 8. 9. 2020 ve 20.00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

______________________________________________

 

Pracoviště:

 

Katedra ekonomie, ESF MU

 

Přehled zaměstnání:

 

 2015 - 2019: Institut Václava Klause, analytik

 

  2015 - 2016: Gymnázium Matyáše Lercha, výuka ekonomie

 

  2013 - dosud: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zpracování dat z analýz EUROSTUDENT V a DOKTORANDI 14, Expert klíčové aktivity 3

 

  2013 - dosud: projekt ČSE "Experti do škol", přednášející

 

  2013: Český statistický úřad, šetření Adult Education Survey (zpracování dat o neformálním vzdělávání)

 

  2008 - 2009: Česká televize, soutěžní pořad "AZ-kvíz" - autor soutěžních otázek

 

Pedagogická činnost:

 Základy ekonomie, Mikroekonomie 1, Transformační procesy v České republice, Hospodářská politika 2

 

Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty:

 

11. 6. 2016 – 18. 6. 2016: Institute for Studies on Economics and Employment, Iseo, ITA

 

Členství v odborných společnostech:

 

Česká společnost ekonomická, 2011 - dosud Jednota českých matematiků a               fyziků, 2012 - dosud

 

American Economic Association, 2012 - dosud

Hana Lipovská: EKONOMICKÁ SITUACE PO KORONAKRIZI

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci