Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Vážení členové a hosté Golem Clubu,

následující úterní besedu strávíme společně s ekonomkou Hanou Lipovskou. Téma zelených financí je v poslední době velmi diskutované, a proto i my chceme zůstat v obraze.

Jedním ze základních nástrojů, kterými chce Evropská unie dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, má být takzvaná taxonomie, tedy nařízení pro rámec udržitelných financí.

Finančnictví se dostává především v Evropě pod velký tlak, aby podpořilo a zaplatilo zelenou revoluci. Aby cenu, kterou bude stát, sofistikovaně rozprostřelo a přerozdělilo.

Jak si evropská i naše ekonomika se zelenými financemi poradí? Jaký důsledek se dá pro nás očekávat?

______________________________________

Debatní večer, na který Vás srdečně zveme, se koná

10. března 2020 ve 20:00 hod.
v prostorách Golem Clubu,
Jilská 1, Praha 1.

Členové klubu se s hostem sejdou při společné večeři v 19.00 hodin.

Na setkání se těší

Jiří Pacovský (místopředseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)


_____________________________________

 

 

Životopis Hana Lipovská:

Pracoviště

Katedra ekonomie, ESF MU

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

 

        JAZYKOVÉ ZKOUŠKY:

        Goethe Zertifikat B2, 2017

        FCE, 2008

        CAE, 2009

        BEC HIGHER, 2011

SummerschoolAtlantic and Continental Approach to EnergySecurity (29. 7. - 4. 8. 2012)

TheWorld Bank Group - eLearningCourse "GoldenGrowth: TheEuropeanEconomic Model e-LearningCourse" (2. 3. - 27. 3. 2015)

 

Přehled zaměstnání

 

2015 - 2019: Institut Václava Klause, analytik

2015 - 2016: Gymnázium Matyáše Lercha, výuka ekonomie

        2013 - dosud: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zpracování dat z analýz EUROSTUDENT V a DOKTORANDI 14, Expert klíčové aktivity 3

        2013 - dosud: projekt ČSE "Experti do škol", přednášející

        2013: Český statistický úřad, šetření AdultEducationSurvey (zpracování dat o neformálním vzdělávání)

2008 - 2009: Česká televize, soutěžní pořad "AZ-kvíz" - autor soutěžních otázek

 

Pedagogická činnost

 

        Základy ekonomie

        Mikroekonomie 1

        Transformační procesy v České republice

        Hospodářská politika 2

 

Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty

 

        11. 6. 2016 – 18. 6. 2016: Institute forStudies on Economics and Employment, Iseo, ITA

            Letní škola I.S.E.O. je řazena mezi nejlepší ekonomické letní školy světa (viz např. seznam dle TheAmericanEconomicAssociation). Každoročně na ni jako lektoři po celý týden přednášejí nejlepší světoví ekonomové včetně nositelů Nobelovy ceny za ekonomii. V letošním roce bude mezi přednášejícím např. profesor Stiglitz (NC 2001), prof. Spence (NC 2001) a prof. Deaton (NC 2015). Laureáty vybírá na základě zaslaných podkladů komise, které předseda prof. Solow (NC 1987). Tato komise mi zároveň udělila nejvyšší možné stipendium, které pokrývá 60 % celkových nákladů). Koncepce letní školy navíc umožňuje velmi úzký kontakt s lektory, kteří po celou dobu bydlí spolu s účastníky ve stejném hotelovém kontextu a účastní se s nimi i neformálních setkání. Z tohoto hlediska vidím velký potenciál pro budoucí kvalitní publikační činnost v zahraničních (zejména amerických) odborných časopisech.

 

Univerzitní aktivity

 

        2015-2019: Akademický senát ESF

        2017-2019 místopředseda AS ESF

        2016-2019: tajemnice oborové komise pro obor Hospodářská politika a oborové rady pro program Hospodářská politika a správa

 

Členství v odborných společnostech

 

        Česká společnost ekonomická, 2011 - dosud (od roku 2014 členka výkonného výboru regionální pobočky Brno, od roku 2017 členka celorepublikového představenstva ČSE)

        Jednota českých matematiků a fyziků, 2012 - dosud

AmericanEconomicAssociation, 2012 - dosud

 

Ocenění vědeckou komunitou

 

        2018: Cena děkana pro mladé vědecké pracovníky do 35 let - 1. místo (za vydání knihy „Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět“)

        2015: Cena prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let - 1. místo (práce Fiskální placebo)

        2015: Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů

        2015: Cena děkana za vynikající studijní výsledky

        2015: Cena děkana za vynikající diplomovou práci - 1. místo

        2010: České hlavičky, cena MERKUR "Ekonomie a podnikání", cena VŠE za práci "Teorie her v ekonomii"

 

 

Hana Lipovská: ZELENÉ FINANCE

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci