Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

"Economy, stupid" bylo imperativem volebního štábu Billa Clintona. "Demography, stupid!" se stále více ukazuje jako vysvětlení zásadních politických a ekonomických problémů dneška: ekonomické stagnace, politické korektnosti, klesající porodnosti, ekologického a genderového šílenství….. Demografie nám také dává naději, že tato šílenství historicky brzo skončí.

Přijďte se i vy inženýra Pavla Kysilky zeptat, co vás na tomto tématu zajímá a pojďme společně pobesedovat, jak z toho ven.


=========================================================

Přijďte mezi nás v úterý 3.12. 2019 ve 20.00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři s naším hostem v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

 

________________________________________________________________

 

 Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, kde v roce 1986 absolvoval interní vědeckou aspiranturu. Během let 1986-1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV a publikoval studie zaměřené na otázky strukturálních změn a transformace.

V letech 1990 - 1991 pracoval Pavel Kysilka jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. Řídil mimo jiné projekt podpory malým a středním firmám v ČR a založení Českomoravské záruční a rozvojové banky. V 90. letech zastával různé posty až po post výkonného guvernéra v České národní bance. V roce 1992/93 řídil rozdělení československé měny a zavedení české koruny. Současně v letech 1994 - 1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. Před příchodem do České spořitelny působil Pavel Kysilka v Erste Bank Sparkassen (CR) v Praze jako výkonný ředitel pro oblast IT, organizace, lidských zdrojů a služeb. Byl také odpovědný za přípravu a implementaci integrace Erste Bank do České spořitelny. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom a člen širšího vedení banky - Senior Management Teamu.

 5. října 2004 jmenovala dozorčí rada České spořitelny Pavla Kysilku členem představenstva, postupně se zodpovědností za strategii a rozvoj kvality služeb, za platební styk, strategické a ekonomické analýzy, provoz, bezpečnost, EU Office, IT a projektové řízení. Měl klíčovou roli při integraci Erste Bank a České spořitelny. Zastával také roli hlavního ekonoma banky.

 Od 1. ledna 2011 byl Pavel Kysilka předsedou představenstva a generálním ředitelem České spořitelny. Z tohoto postu se rozhodl ke konci roku 2015 odejít.

 Angažuje se jako člen správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze či Správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, která pořádá stejnojmenný hudební festival. Byl také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). 

 

Ing. Pavel Kysilka,CSc.: DEMOGRAPHY, STUPID!

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci