Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Obrovský růst cenové hladiny, který se poslední dobou dotýká nás všech, je předmětem komentářů a rozhovorů, kterých je plný mediální prostor a sociální sítě. Ze zkušeností ale víme, že nejlepším pramenem informací jsou profesionálové, pro něž je daná problematika denním chlebem.

Do Golem Clubu jsme proto pozvali odborníka na inflaci, ředitele odboru měnové politiky a fiskálních analýz ČNB, Ing. Petra Krále.

Pojďme společně prodebatovat toto velmi aktuální téma a dozvědět se víc o tom, co nás čeká v budoucnu.

_____________________________________________________________

Debatní večer se koná

v úterý 9. 11. 2021 ve 20.00 hodin

v Golem Clubu – Jilská 1, Praha 1

Členové klubu se sejdou s hostem při společné večeři v 19.00 hodin.


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

 

Petr Král (1973) vystudoval v 90. letech obory finance a ekonomické teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V ČNB začal pracovat v roce 1999. Zastával různé pozice v odboru makroekonomických prognóz sekce měnové a v roce 2006 byl vedoucím predikčního týmu ČNB. V období 2005 až 2007 byl reprezentantem ČNB v pracovní skupině pro prognózování (WGF) v ECB.

Od roku 2007 byl P. Král ředitelem odboru měnové politiky a fiskálních analýz ČNB a od roku 2015 paralelně též náměstkem ředitele sekce měnové ČNB. V letech 2007 až 2014 byl P. Král alternátem viceguvernéra ČNB v Hospodářském a finančním výboru (EFC) v Bruselu. Od dubna 2018 byl vládou ČR jmenován členem Výboru pro rozpočtové prognózy, v roce 2021 mu bylo členství v tomto výboru prodlouženo na druhé funkční období. Od prosince 2018 je P. Král ředitelem sekce měnové České národní banky. Od ledna 2019 se P. Král účastní zasedání výboru MPC ve Frankfurtu nad Mohanem (ECB).

Během svého působení v ČNB absolvoval P. Král mnoho krátkodobých zahraničních odborných i manažerských vzdělávacích kurzů. Ve své výzkumné, publikační a přednáškové činnosti se P. Král zaměřuje zejména na praktické otázky měnové politiky (strategie, nástroje, komunikace, přijetí eura aj.) a na analytické aspekty politiky fiskální. P. Král publikuje články týkající se měnové a fiskální politiky v domácích i zahraničních odborných časopisech, přednáší na konferencích, workshopech apod.

Ing. Petr Král: INFLACE – KDE SE VZALA, TU SE VZALA

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci