Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Volby do Poslanecké sněmovny jsou již za pár dní. Skoro denně teď vidíme v médiích různé volební průzkumy. Odkud ale pocházejí, jak vznikají a jaká bývá úspěšnost jejich průzkumů předvolební situace? Na toto téma budeme v úterý 14.9. diskutovat s naším příštím hostem Janem Hartlem, který tyto průzkumy řídí v agentuře STEM již několik desítek let.

Nenechte si tento zajímavý večer utéct.

 

Debatní večer se koná v úterý 14. 9. 2021 ve 20.00 hodin

v Golem Clubu – Jilská 1, Praha 1

Členové klubu se sejdou při společné večeři v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

__________________________________________________________________________________

Jan Hartl se narodil roku 1951 v Praze. Studoval na FF UK obory sociologie, politologie a filmová věda. Od roku 1972 pracoval v ÚFS ČSAV jako odborný pracovník a vědecký aspirant. Byl členem vědecké rady Sociologického ústavu, působil v redakčních radách. V roce 1990 založil výzkumné středisko STEM, které vedl až do roku 2015. V roce 1994 založil společnost STEM/MARK, která se zabývá výzkumem trhu a výzkumem médií. Byl autorem a realizátorem velkého množství sociologických projektů. Poskytoval poradenství řadě domácích i zahraničních institucí. Mnoho úsilí věnoval popularizaci sociologických poznatků.

 

 

Současný neziskový STEM přímo navazuje na 26 let historie Střediska empirických výzkumů STEM. To vzniklo počátkem roku 1990 jako výraz potřeby nezávislého a pružného výzkumu proměňující se demokratické československé společnosti. Bylo to soukromé úsilí několika nadšenců, kteří vytvořili první polistopadovou tazatelskou síť pro průběžné sledování změn názorů a postojů lidí v ekonomické a politické oblasti i v každodenním životě. Svůj první reprezentativní výzkum názorů obyvatel ČR provedl STEM v březnu roku 1990. Počátkem devadesátých let STEM pracoval především na mezinárodních akademických vědeckých projektech. V květnu 1993 zahájil STEM vlastní projekt TRENDY, pravidelné měsíční šetření, které souvisle až dodnes monitoruje dynamiku společenských změn v České republice. V roce 1994 se ze STEM vyčlenila sesterská akciová společnost STEM/MARK, která se zaměřuje na výzkum trhu, spotřebního chování a na výzkum médií. Za dvacet šest let své existence provedl STEM více než 800 rozsáhlých šetření, ve kterých se dotázal více než miliónu obyvatel České republiky. Zpracoval řadu studií pro soukromé a veřejné klienty, mezinárodní instituce a čelné univerzity. Nikdy nebyl nikým dotován a na trhu se udržel svým vlastním úsilím.

 

 

Jan Hartl – předseda správní rady agentury STEM: NAŠE PŘEDVOLEBNÍ SITUACE

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci