Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.: 
Nejistota je podstatou podnikání.  
Proto alespoň právní jistota je nezbytná.

 

Dalším významným hostem našich pravidelných úterních večerů je Pavel Blažek. Právník,exministr spravedlnosti a předseda vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky.

 

Jeho záběr je velmi široký, ale vše se točí okolo práva a stejně tomu bude i v naší besedě. V celé škále zajímavé problematiky se budeme hlavně zajímat o právní jistotu v podnikání.

 

Nenechte si tuto zajímavou besedu ujít a přijďte si s námi do Golem Clubu posedět a podebatovat.

 

_________________________________________________________________

 

Životopis

Narodil se v Brně, kde v letech 1987 – 1992 studoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V roce 1992 absolvoval šestitýdenní stáž na nizozemské univerzitě v Utrechtu zaměřené na evropskou kulturu, politiku a právo. V letech 1992 – 2002 působil jako interní učitel na Právnické fakultě MU v Brně. Od roku 1996 vykonával advokátní praxi. Do ODS vstoupil v roce 1998 a v témže roce se stal zastupitelem městské části Brno-střed. V roce 2010 byl na čtyři roky zvolen místopředsedou ODS, v roce 2012 se stal ministrem spravedlnosti. Ve volbách v roce 2013 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky. Je ženatý, má dvě děti. Baví ho četba a pasivně i aktivně hudba.

Diskusní večer se koná v úterý 10.10. 2017
ve 20.00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři v 19.00 hodin


Na setkání se těší

Jiří Pacovský (místopředseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.:  Nejistota je podstatou podnikání

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci