Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Nedávná  mise  prezidenta  republiky  a podnikatelské  delegace  do  Izraele  byla gigantickým úspěchem, popisuje v exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ jeden z jejích  hlavních organizátorů Pavel Smutný, prezident  Česko-izraelské smíšené obchodní  komory  a  společník  advokátní  kanceláře  Císař,  Češka,  Smutný.

Spolupráce s Izraelem může podle něj Českou republiku pomoci dostat na světové trhy. Velkou možností jsou například vodohospodářské projekty v Sahelu. Dr. Smutný se ale  zamýšlí rovněž nad současnou Evropou a problémy, které ji sužují . 

 

Přijďte mezi nás v úterý 22. 1. 2019 ve 20:00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři s naším hostem v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

 

_________________________________________________________________

 

Pavel Smutný

 

Pavel Smutný (* 17. října 1959 Hradec Králové) je český advokát, podnikatel, mecenáš a filantrop. Je společníkem advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK), prezidentem nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND a rovněž členem několika dalších mezinárodních obchodních komor. Ve své právní praxi se specializuje zejména na mezinárodní investiční vztahy a obchodní právo.

Pavel Smutný absolvoval v roce 1982 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde složil o rok později rigorózní zkoušku. Pokračoval jako aspirant na katedře mezinárodního práva této fakulty. Na začátku devadesátých let působil jako interní aspirant na Ústavu státu a práva ČSAV. Byl rovněž externím expertem OECD pro program Nové demokracie a absolvoval roční studijní pobyt na pařížské Sorbonně.

 

V roce 1993 založil se svými společníky JUDr. Jaromírem Císařem a prof. JUDr. Zdeňkem Češkou, CSc. vlastní advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o. Kancelář se vedle komplexního poradenství věnuje také otázkám spojeným se společenskou odpovědností a patří k lídrům tohoto tématu. Opakovaně byla oceněna titulem Právnická firma roku v oblasti pro bono a společenské odpovědnosti.

 

Pavel Smutný založil v roce 2009 se svými společníky nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND. Pavel Smutný řadu let aktivně působí v mezinárodních obchodních komorách. Od roku 2009 je prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a členem dalších komor – Francouzsko-české obchodní komory a Obchodní komory Švýcarsko - Česká republika.

 

V roce 2011 inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga, kterou Česko-izraelská smíšená obchodní komora každoročně uděluje jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot. Těmi jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost.

 

Aktivně se angažuje v projektu nových varhan pro svatovítskou katedrálu. Je iniciátorem Společenství svatovítské katedrály, které vzniklo v návaznosti na Jednotu pro dostavbu Chrámu sv. Víta. Cílem je sehnat finanční prostředky ve výši 80 miliónů korun k realizaci projektu. Na projektu spolupracuje kardinál Dominik Duka.

 

Pavel Smutný je rovněž členem Rady Národního divadla, správní rady Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl či Evropského výboru Operních nadací se sídlem v Bruselu (FEDORA).

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o. zastupovala například stát v kauze Čepro versus Krejčíř.

Dne 23. března 2016 obdržel v Nostickém paláci od ministra kultury Daniela Hermana Cenu ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury, a to za svou celoživotní činnost pro podporu, ochranu a rozvoj národního kulturního dědictví ve všech oblastech kultury.

Dne 15. listopadu 2017 obdržel insignie rytíře francouzského Řádu umění a literatury. Ocenění předal osobně francouzský velvyslanec v České republice. Vyznamenání bylo uděleno za trvalou podporu a šíření francouzské kultury a ochrany národního kulturního dědictví a památek.

JUDr. PAVEL SMUTNÝ: Izrael, Evropa a my Češi

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci