Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Tomáš Břicháček je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé. Publicista, věnující se dění na úrovni EU, obecným otázkám evropské integrace a příležitostně dalším tématům.

 

Při další úterní debatě budeme společně hovořit o nynějším stavu evropské integrace – o Zeleném údělu, o hospodářské obnově po pandemii Covid-19, o ochraně právního státu a o dalších aktuálních tématech.

Co nás čeká dále? Přijďte se našeho hosta zeptat i vy.

_____________________________________________________________

Debatní večer se koná

v úterý 2. 11. 2021 ve 20.00 hodin

v Golem Clubu – Jilská 1, Praha 1

Členové klubu se sejdou s hostem při společné večeři v 19.00 hodin.


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

 

Tomáš Břicháček (*1982) je český právník a publicista. Ve svých publicistických i odborných textech se věnuje zejména dění na úrovni EU, unijnímu právu, obecným otázkám evropské integrace a civilizační krizi Západu.

Vystudoval Právnickou fakultu UK a Fakultu sociálních věd UK. Od roku 2007 působí na ministerstvu spravedlnosti. Má dlouholetou zkušenost se zastupováním České republiky v expertních pracovních skupinách Rady EU a tedy i s fungováním unijních orgánů zevnitř. Od roku 2013 externě spolupracuje s Institutem Václava Klause.

Je autorem knižní trilogie Unie blízká i vzdálená (2014), Unie ve víru migrační krize (2016) a Unie ve stínu brexitu (2020). Spoluautorsky se podílel  mimo jiné na komentáři k zákonu o mezinárodním právu soukromém z edice C. H. Beck (2014) a na knize Sebedestrukce Západu (2020). V tomto roce jako editor pomáhal připravit knihu citátů Václava Klause Myšlenky.

Jeho články se často objevují v internetovém časopisu Neviditelný pes.

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.: Evropská unie v éře Zeleného údělu

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci