Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Marie Neudorflová:

Trvalá hodnota Masarykova komplexního konceptu demokracie

 

Marie L. Neudorflová je česká historička, která se dlouhodobě zabývá masarykovskou tématikou. Přednáší a píše o celoživotních snahách Tomáše Garrigue Masaryka založit samostatné Československo na demokratických základech. Je autorkou řady publikací na téma demokracie a T.G. Masaryk.

 

Pojďme si společně při besedě poslechnout, kolik Masarykových myšlenek by se dalo použít v praxi do dnešní rozkolísané a "tekuté" doby.

 

 

Vážení příznivci Golem klubu,
zveme Vás k dalšímu pravidelnému debatnímu posezení

v úterý 25. září ve 20 hodin.
Členové klubu povečeří s hostem od 19 hodin.


Na viděnou se s Vámi těší

Martin Kratochvíl- předseda klubu
a
Ondřej Krůta - tajemník klubu

_________________________________________________________________

Marie L. Neudorflová, Ph.D., (1940) vystudovala historii na Filozofické fakultě UK v Praze a politologii a historii na University of Alberta v Kanadě, kam odešla v roce 1968. Působila na několika kanadských univerzitách a v Kanadském národním archivu. Od konce devadesátých let žije trvale v České republice, přednášela na FF UK v Praze a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v letech 1999–2011 pracovala v Masarykově ústavu AV ČR a v Ústavu T. G. Masaryka. Je autorkou monografie České ženy v 19. století (1999) a studie T. G. Masaryk – politický myslitel (2011), uspořádala mj. sborníky Charlotta G. Masaryková (2001) a Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka (2004).

Marie Neudorflová: Trvalá hodnota Masarykova komplexního konceptu demokracie

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci