Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Vážení členové a přátelé Golem Clubu,

Následující úterý budeme mít po dvou letech opět možnost uvítat mezi námi historika umění Jakuba Syneckého. Že je Praha nádherné město plné unikátních památek ví každý. Ale dozvědět mnohem více, než najdeme v encyklopediích, se nám na formátu jednoho večera často nepodaří.

Pojďme se společně s historikem umění Jakubem Syneckým aspoň symbolicky projít naší „zlatou stověžatou“ a doplnit si znalosti.

_________________________________________________________

Těšíme se na Vás v úterý 7. 5. 2019 ve 20.00 hodin.

Členové klubu se sejdou při společné večeři v 19.00 hodin.

 

Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________

 


Mgr. Jakub Synecký  je historikem umění,
vyučuje předměty teorie a dějiny výtvarné kultury a základy výtvarné kultury se zaměřením na staré umění.

Narodil se v roce 1970 v Praze. V roce 1989 maturoval na gymnáziu v Praze 3. V letech 1989-1997 studoval obor dějiny umění na Filosofické fakultě University Karlovy. Studia završil obhajobou diplomové práce na téma Giovanni Battista Alliprandi - zpracováním díla tohoto barokního architekta. Studium vedlo k orientaci na barokní architekturu, urbanismus a především na vzájemné vazby českého a rakouského výtvarného prostředí té doby. V posledních letech studia, vlivem výjimečné osobnosti PhDr. Dobroslava Líbala, DrSc., rozšířil svůj zájem také na umění 14. století.

 V letech 1998-2002 pracoval ve Státním ústavu památkové péče, kde spravoval sbírku plánové a grafické dokumentace (archiv plánů). Spolu s T. Snopkem zpřehlednil uspořádání sbírky a uvedl ji v povědomí odborné veřejnosti.
Na přelomu let 1999 a 2000 byl fond archivu plánů zásadně obohacen předáním dokumentace bývalého Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). Přes totální neuspořádanost při předání a nevhodnost nových úložných prostor se tuto novou zásadní část archivu podařilo během půl roku zcela zpřístupnit. Na SÚPP přednáší dodnes, i po odchodu z tohoto ústavu jako externista. V roce 2001 zpracoval nepublikovaný povrchový stavebně historický průzkum kostela sv. Ignáce v Jičíně.

Již v letech studia na FF UK vedl kurzy dějin umění a vyučoval tento předmět na gymnasiu. Od roku 1993 spolupracoval jako lektor s Asociací výtvarných pedagogů. Od roku 2002 byl zaměstnán v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu NIPOS - ARTAMA (výtvarné semináře, výzkum neprofesionálních aktivit dětí a dospělých), kde jako externí lektor působí nadále.

Odborné články, věnované barokní architektuře a urbanismu, publikoval od roku 1992 v několika časopisech, především v Souvislosti, kde se pokouší o mezní útvar mezi odbornou a krásnou prózou.
V devadesátých letech též několikrát časopisecky a bibliofilsky publikoval svou poezii, uveřejněnou v r. 2007 v Antologii české poezie, II.díl (1986-2006).
Nyní publikuje odborné stati především v časopise Výtvarná výchova.

 

Mgr. Jakub  Synecký: PRAHA – MĚSTO KRÁLŮ

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci