Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Michael Žantovský je muž mnoha tváří. V životě se již věnoval lecčemu. Jak můžeme číst z jeho životopisu, byl českým politikem, spisovatelem a překladatelem, dobrým kytaristou a textařem a v neposlední řadě i českým velvyslancem. Od září 2015 působí jako ředitel Knihovny Václava Havla. V poslední době jsme pana Žantovského mohli sledovat v souvislosti s volbami prezidenta. Co si myslí o jednotlivých kandidátech a jaký má názor na výsledek voleb? Pan Michael Žantovský mezi nás do Golem Clubu přijde v úterý 6. února. Nenechte si jeho vyprávění ujít.

________________________________________________________________

Michael Žantovský

Studium, věda, rodina

V letech 1967–1973 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie, mezi lety 1968–1969 studoval na univerzitě v Montrealu. V letech 1973–1980 pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Bohnicích, kde se zabýval psychologií motivace a sexuálního chování. V roce 1980 z výzkumného ústavu odešel a až do revoluce pracoval na volné noze jako překladatel, tlumočník, autor písňových textů (např. pro Pavla Bobka, Petra Nováka, Karla Zicha) a publicista, v letech 1988–1989 pracoval pro agenturu Reuters jako pražský dopisovatel.

Politická a diplomatická kariéra:
Po revoluci v roce 1989 patřil k zakládajícím členům Občanského fóra, fungoval také jako jeho tiskový mluvčí. V roce 1990 se stal tiskovým mluvčím a poradcem prezidenta České republiky Václava Havla. Od roku 1992 do roku 1997 působil jako velvyslanec České republiky (v roce 1992 Československa) ve Spojených státech amerických.

V roce 1996 vstoupil do Občanské demokratické aliance, ve které byl v roce 1997 a v letech 2001–2002 předsedou.

Ve volbách na podzim roku 1996 byl za ODA zvolen do Senátu Parlamentu ČR, kde pracoval ve funkci předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Jako senátor byl mimo jiné jedním z iniciátorů a předkladatelů Zákona o svobodném přístupu k informacím. Jeho senátorský mandát vypršel 23. listopadu 2002, kdy již ve volbách nekandidoval.

V období 2003 až 2009 působil jako velvyslanec České republiky v Izraeli. Od října 2009 do srpna 2015 byl velvyslancem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Od července 2012 je předsedou správní rady Aspen Institute Prague a členem správní rady Aspen Institute.

 _________________________________________

 

Přijďte mezi nás v úterý 6. 2. 2018 ve 20:00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři s naším hostem v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

Michael Žantovský:  Máte, co jste (někteří) chtěli

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci