Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Michal Stehlík je český historik a slovakista, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými dějinami 20. století. V letech 2014 až 2015 byl předsedou Rady Českého rozhlasu. Je náměstkem generálního ředitele Národního muzea.

Příští úterý budeme s panem Stehlíkem debatovat o tom, na co se v naší historii pozapomnělo a co bychom ale přesto vědět měli.

Nenechte si tuto zajímavou besedu ujít.

 

__________________________________________________

Debatní večer se koná v úterý 12. 3. 2019 ve 20.00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři v 19.00 hodin

 

Na setkání se těší,

Jiří Pacovský (místopředseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

___________________________________________________

Vzdělání

 

V roce 1994 maturoval na Gymnáziu v Dačicích. Magisterské studium absolvoval na Filozofické fakultě UK v Praze v oboru historie – slovakistika, kde také v roce 2005 získal titul Ph.D. z oboru české dějiny. V roce 2010 se z českých dějin habilitoval na docenta na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Pracovní kariéra

 

Michal Stehlík začínal v Dačicích, kde byl členem zastupitelstva a pracoval v Městském muzeu a galerii. V letech 2001–2002 působil v referátu centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. V roce 2002 nastoupil do Národního muzea, kde v dalším roce povýšil na náměstka generálního ředitele Michala Lukeše. V roce 2005 byl Akademickým senátem Filozofické fakulty UK zvolen děkanem fakulty. Ve funkci byl v listopadu 2009 potvrzen i na další čtyři roky.

 

Podílel se na celé řadě festivalových, výstavních i vzdělávacích projektů. V roce 1999 založil o.s. Krasohled, které pořádá mj. Dačické barokní dny. V roce 2003 v Dačicích prosadil umístění pamětní desky obětem holocaustu a v roce 2014 se podílel na umístění pamětní desky politickému vězni JUDr. Valenovi také v Dačicích. Koordinoval také první a druhou Pražskou muzejní noc v letech 2004 a 2005. Mezi významné kurátorské počiny patří mj. tyto výstavy: „FOTBAL 1934–2004. 70 let od římského finále“, „Svobodně! 60 let vysílání Rádia Svobodná Evropa“ či „Zničené kostely severních Čech 1945–1989“. V roce 2009 byl na české straně hlavním kurátorem Dolnorakouské zemské výstavy ve spolupráci s rakouskými historiky. Nejnověji byl hlavním kurátorem stálých expozic Muzea Vysočiny Třebíč na třebíčském zámku, které byly otevřeny v listopadu 2013, a rok předtím také dětského muzea „Cesty časem“ také v Třebíči. V letech 2014-2015 spolupracoval též autorsky s Národním technickým muzeem na vytvoření Centra stavitelského dědictví v Plasích. V roce 2017 byl hlavním autorem výstavy Fenomén Masaryk v Národním muzeu a spoluautorem námětu Česko-slovenské / Slovensko české výstavy 2018.

 

Působil jako člen několika správních a dozorčích rad, byl členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a Vědecké rady Masarykovy univerzity. Místopředsednickou funkci zastával do roku 2017 ve Správní radě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 14. května 2014 byl zvolen jako jediný kandidát předsedou Rady Českého rozhlasu, jejímž členem byl od června 2011. Ve funkci předsedy rady skončil v listopadu 2015. Od 1. června 2014 je znovu náměstkem generálního ředitele Národního muzea. V březnu 2017 se rozhodl obhajovat post člena Rady Českého rozhlasu, jelikož v červnu 2017 mu skončilo funkční období. V prvním kole volby sice neuspěl, ale postoupil do kola druhého. V něm však nakonec zvolen nebyl. V roce 2018 byl zvolen členem Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

 

Z pozice děkana Filozofické fakulty 25. října 2013 neuspěl ve volbě rektora Univerzity Karlovy v Praze, když novou hlavou univerzity byl zvolen profesor Tomáš Zima. Na Filosofické fakultě UK pokračuje ve výuce soudobých dějin, zejména jde o přednášky k problematice česko-slovenských vztahů, dějinám komunistického období v Československu a tématům kulturního dědictví - muzejnictví.

Politické angažmá

 

Michal Stehlík byl jako zastupitel města Dačice členem KDU-ČSL. Kvůli zvolení děkanem však své členství ve straně roku 2006 pozastavil, v roce 2018 své členství ukončil. Zastupitelem města Dačic byl jako nestraník za KDU-ČSL znovu od komunálních voleb 2014 do září 2017, kdy rezignoval.

 

Ve volbách do Senátu PČR v roce 2016 kandidoval jako nestraník za KDU-ČSL v obvodu č. 52 – Jihlava. Se ziskem 16,20 % hlasů postoupil z druhého místa do druhého kola, v němž prohrál poměrem hlasů 46,62 % : 53,37 % s kandidátem ODS, SNK-ED, SsČR a STO Milošem Vystrčilem. Senátorem se tak nestal.

Soukromý život

 

Michal Stehlík je ženatý, má 7 dětí.

Publikace

 

Návrat paměti krajiny Staré Město pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem 2000.

Zapomenutý všední den – 20. století v zrcadle středoevropského regionu/Vergessene Lebenswelt – Verschwundener Alltag. Das 20. Jahrhundert im Spiegel einer mitteleuropäischen Region (ed.společně s N. Perzim), Pomezí/Waidhofen 2001.

 Židé na Dačicku a Slavonicku 1670–1948, Dačice 2002.

 Dějiny Dačic (kapitoly IX–XV), Dačice 2002.

KSČ proti katolické církvi. Dačický okres 1948–1960, Dačice 2004.

Fotbal! 1934–2004. Cesty úspěchů a proher, Národní muzeum, Praha 2004 (společně s A. Ročkem a V. Scheinostem).

Telč – město příběhů (společně s J. Jabulkou), Telč 2005.

 Dačicko, Slavonicko, Telčsko, Vlastivěda moravská – edice Vysočina, kapitola Vývoj v období let 1914-1960, Brno 2005.

 Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí 1918–1960, Dačice 2007.

 Naše osmičky. Československé dějiny 20. století v osmičkových předělech, Praha 2008 (společně s M. Junkem a M. Lukešem).

Slavonické dvacáté století 1900–1960, Dačice 2008.

Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009/Česko. Rakousko. Rozděleni. Odloučeni. Spojeni. Dolnorakouská zemská výstava 2009 (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009.

 Češi a Slováci 1882–1914. Nezřetelnost společné cesty, Togga, Praha 2009.

 Století. Obrazy dvacátého věku, Praha 2011.

 Tváře undergroundu, Radioservis, Praha 2012 (společně. s I. Denčevovou a F. Stárkem).

 Národnostní politika v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu, Praha 2012 (společně s A. Tóthem a L. Novotným).

 Danica Valenová: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník 1945–1960, Praha 2012 (edice deníku společně s L. Stehlíkovou).

 Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR (eds. Sprengnagel, G., Stehlík, M.), Praha 2013.

    Anna Maria Waldstein-Wartenberg: Když byla Třebíč ještě Valdštejnská. Vzpomínky Starorakušanky 1938–1960, Třebíč 2014 (edice pamětí společně s K. Chundelovou).

    Fenomén Karel Kryl, Radioservis, Praha 2014 (společně s I. Denčevovou a kol.).

    Slovensko, země probuzená. 1918–1938, Academia, Praha 2015.

    Rozděleni železnou oponou, Radioservis, Praha 2015 (společně s I. Denčevovou a kol.).

    Babické vraždy 1951, Academia, Praha 2016.

    Pohádky pro Norberta, Krasohled, Dačice 2016.

    Rozdělený svět? Češi a Evropa mezi svobodou a totalitou, Radioservis, 2016 (ed. společně s P. Hlaváčkem).

    Fenomén Masaryk (eds. společně s K. Heroldovou, M. Běličovou), Národní muzeum, Praha 2017.

    Moje Československo (eds. společně s R. Chmelem), Academia/Národní muzeum, Praha 2018.

    Čtyři králové. Lípa malolistá vypráví, (pohádky), Dačice 2019.

Michal Stehlík: CO NÁS VE ŠKOLE NENAUČILI A JAK NÁS DĚJINY OVLIVŇUJÍ

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci