Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Našeho příštího hosta není třeba pravidelným návštěvníkům Golem Clubu příliš představovat. Ivan Langer je bývalý politik, který v současnosti působí jako advokát, ale politiku vlastně nikdy úplně neopustil. Mnozí z nás četli jeho velmi úspěšné knihy, které se týkají politických kauz současnosti. Pojďme společně s naším hostem probrat výsledky voleb a budoucnost naší země s novou vládou.

 

_____________________________________________________________

Debatní večer se koná

v úterý 12. 10. 2021 ve 20.00 hodin

v Golem Clubu – Jilská 1, Praha 1

Členové klubu se sejdou při společné večeři v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

 

Životopis:
Narozen roku 1967. V roce 1993 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 1998 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V období 1996 - 2010 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR, členem Výboru pro obranu a bezpečnost a členem Komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.

V letech 1998 - 2006 byl místopředsedou Poslanecké sněmovny. Jako předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky se věnoval problematice mediálního práva a jako člen Komise pro změnu Ústavy pak otázkám ústavního práva.

V letech 2006 - 2009 byl ministrem vnitra ČR (v letech 2006 - 2007 současně i ministrem informatiky ČR). V rámci svého působení ve vládě jako ministr vnitra realizoval rozsáhlé projekty v oblasti vnitřní bezpečnosti, veřejné správy a e-govermentu: Reforma Policie ČR, projekt eGON - komplexní projekt elektronizace veřejné správy (Czech Point, ISDS - datové schránky, ZRVS - základní registry), Digitalizace televizního vysílání, zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů, vstup ČR do Schengenského prostoru, zrušení vízové povinnosti pro cesty do USA apod.

Je předsedou správní rady Nadace Bezpečná Olomouc, předsedou správní rady občanského sdružení Muzeum olomoucké pevnosti, členem správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, členem správní rady Dětské dopravní nadace a členem čestného výboru Nadace policistů a hasičů.

V roce 1996 založil a jako předseda správní rady vede občanské sdružení CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, významný think-tank, který je zaměřen na popularizaci liberálně-konzervativních idejí a na celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti pravicově smýšlející lidí.

Od podzimu 2006 je předsedou správní rady soukromé Vysoké školy CEVRO Institut, poskytující akreditované vysokoškolské vzdělání v oblasti práva soukromého i veřejného, politologie, mezinárodních vztahů a ekonomie.

Pracoval na Ministerstvu spravedlnosti ČR a byl odborným asistentem na Právnické fakultě UP Olomouc, přednášel obory Média a právo a Legislativní proces.

Od května 2012 je advokátem. Zaměřuje se na oblast trestního práva, práva občanského, mediálního a práva informačních technologií.

 

MUDr. Mgr. Ivan Langer: ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB A ODHAD DALŠÍHO VÝVOJE

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci