Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Profesor Miroslav Novák je nejen známým politologem a publicistou, ale také autorem mnoha knih s politickou tématikou. Téma další úterní besedy v Golem Clubu je dost nevšední.  Pojďme společně pohovořit o Aristotelově koncepci sociopolitických změn, ale i o dalších problémech, které se v současné době v české a světové politice řeší. Nenechte si besedu s tímto zajímavým hostem utéct.

 

_______________________________________________

 

Miroslav Novák (* 22. prosince 1953 Praha) patří ke generaci zakladatelů politologie jako vědy v Česku. V roce 2004 byl jmenován prvním profesorem politologie na Karlově univerzitě.

Profesní kariéra:
Podle vlastního vyjádření byl během normalizace přijat ke studiu oborů politická ekonomie – sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy až po osobním přehodnocení rektora Bedřicha Švestky. Původní odmítnutí pramenilo z kádrových důvodů. Státnici složil v roce 1977. Stejný rok odešel do exilu. Ve švýcarském Lausanne podruhé absolvoval studium sociologie. V roce 1988 dosáhl na Ženevské univerzitě doktorát ze sociologie po obhájení dizertační práce o formách opozice v Československu a Sovětském svazu.

 

Po sametové revoluci se vrátil do Československa a od akademického roku 1990–1991 přednášel na – později pojmenovaném – Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ačkoli původně zamýšlel nastoupit na sociologický institut. Na katedře politologie vyučuje politologii, komparativní politologii a problémy pluralitní demokracie.

 

Specializuje se na komparativní politickou sociologii, zejména na stranické systémy a typy demokracie. Publikoval odborné knihy ve francouzštině i v češtině, např. Strany a stranické systémy: Úvod do jejich srovnávacího studia či Mezi demokracií a totalitarismem, v níž se zabývá svým celoživotním tématem – dílem francouzského sociologa Raymonda Arona. Napsal učebnici Úvod do studia politiky, na jejíž tvorbě spolupracoval s týmem odborníků z různých akademických pracovišť (Miroslav Hroch, Dušan Hendrych, Jan Kysela, Milan Nakonečný, a další).

 

Působí také jako odborný garant oboru politologie a mezinárodní vztahy vysoké školy Cevro institut, o. p. s., na které v letech 2006–2009 působil jako rektor. Dále působí na Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd.

 

Je členem redakčních rad Annuaire français des relations internationales (Paříž, Francie), Comité Scientifique Revue internationale de Politique Comparée (Louvain-la-Neuve, Belgie) a Politologického časopisu (Brno).

___________________________________________

Přijďte mezi nás v úterý 13. 2. 2018 ve 20:00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři s naším hostem v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Jiří Pacovský (místopředseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

Prof. Dr. Miroslav Novák: Dobrý zakonodárce a skutečný státník podle Aristotela

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci