Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Petr Sklenička  je český pedagog, od února 2018 rektor České zemědělské univerzity v Praze, emeritní děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Od srpna 2019 je předsedou České konference rektorů.

Specializuje se na ochranu krajiny a půdy z pohledu krajinně-ekologického, krajinně-architektonického, ekonomického i plánovacího.

Následující úterní večer budeme s panem profesorem Skleničkou diskutovat o tom, zda je možné udržet náš životní styl nadále, nebo zda se budeme muset v zájmu dalších generací hodně omezit, nebo dokonce svůj styl života do budoucna úplně změnit.

Jedná se zároveň o poslední debatní večer tohoto roku, nenechte si ho ujít.

 


======================================================

Přijďte mezi nás v úterý 10.12. 2019 ve 20.00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři s naším hostem v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

 _______________________________________________________

 

Mezi roky 2007 až 2014 (po vzniku fakulty v roce 2007) byl děkanem Fakulty životního prostředí ČZU, následně v letech 2014 až 2018 prvním proděkanem pro vědu a výzkum. Na této fakultě přednáší a garantuje předměty spojené s ochranou půdy a krajiny (Land management, Pozemkové úpravy, Krajinná ekologie). Kromě pedagogické činnosti na ČZU přednáší od roku 2005 i na FA ČVUT. V roce 2006 přednášel půl roku jako hostující profesor předměty Land Management a Visual Resources Management na Utah State University. Od února 2018 je rektorem České zemědělské univerzity v Praze.

Celkem napsal přes 200 odborných publikací. Mimo jiné v časopisech Nature Communications, Proceedings of the Royal Society B, Plos Biology, Applied Energy, Landscape Ecology, Landscape and Urban Planning, Land Use Policy, Agriculture, Ecosystems & Environment, Applied Geography, Journal of Environmental Psychology, Environmental Science & Policy, Ecological Engineering, Environmental Management a dalších...

 

Je autorem dvou knih:

Základy krajinného plánování, 2003
Pronajatá krajina, 2011

 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.: UMOŽNÍ ADAPTOVANÁ SPOLEČNOST  UDRŽET KOMFORT ŽIVOTA I PO ROCE 2050?

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci