Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Vyhraněný postoj ODS k politickým termínům uvedeným v titulku, předznamenává téma vystoupení profesora Petra Fialy, předsedy ODS, v Golem klubu.

Populismus a extrémismus vyvstaly jako velká témata zvláště po posledních parlamentních volbách, ve kterých ODS razantně zaujala znovu velmi viditelné místo na parlamentním nebi.

Pojďme si v debatním večeru poslechnout výrazně pravicová stanoviska našeho hosta, kterého po čtyřech letech opět uvítáme v našem Golem clubu.

Debatní večer, na který Vás srdečně zveme, se koná

15. května 2018 ve 20:00 hod. v prostorách Golem klubu, Na Perštýně 352/18, Praha 1.

Členové klubu s hostem povečeří v 19:00 hod.

Na viděnou se s Vámi těší

Martin Kratochvíl - předseda klubu
a
Ondřej Krůta - tajemník klubu

 _________________________________________________________
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (1964), politolog, univerzitní profesor a politik. Předseda Občanské demokratické strany, poslanec a místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, byl rektorem Masarykovy univerzity a ministrem školství.

Vystudoval češtinu a historii na brněnské univerzitě (1983-1988), poté pracoval jako historik v muzeu. V osmdesátých letech se účastnil nezávislých občanských aktivit proti komunistické diktatuře. Po listopadu 1989 se podílel na založení oboru politologie. Byl mj. vedoucím Katedry politologie (1993-2002), Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií (2002-2004), ředitelem Mezinárodního politologického ústavu (1996-2004), ředitelem Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005-2011) a děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2004).

Jako rektor vedl po dvě funkční období Masarykovu univerzitu (2004–2011), která se v té době stala nejžádanější českou vysokou školou a významnou středoevropskou vzdělávací a výzkumnou institucí. Dlouhodobě působí v institucích a orgánech zabývajících se vysokým školstvím a výzkumem v ČR i v zahraničí, byl také předsedou České konference rektorů (2009-2011). Zastával řadu veřejných a odborných funkcí, byl členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, byl členem Akreditační komise, místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, působil jako hlavní vědecký poradce předsedy vlády.

V letech 2012–2013 byl ministrem školství ve vládě Petra Nečase; podařilo se mu stabilizovat resort a svou koncepční a přesvědčivou prací si rychle získal důvěru veřejnosti. V roce 2013 odmítl účast v Rusnokově vládě, protože nesouhlasil se způsobem jejího ustavení.

V říjnu 2013 vedl jako nestraník jihomoravskou kandidátku ODS a byl zvolen poslancem. Dne 7. listopadu 2013 vstoupil do ODS, v lednu 2014 byl zvolen jejím předsedou. Funkci předsedy obhájil v lednu 2016. V říjnu 2017 vedl jako celostátní a jihomoravský lídr ODS ve volbách, v nichž strana posílila svoji pozici v české politice a stala se druhou nejsilnější politickou stranou. V listopadu téhož roku byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V lednu 2018 byl se silným mandátem více než devadesáti procent potřetí zvolen předsedou ODS.

 

 

 

Prof. Petra Fiala: POLITICKÁ ALTERNATIVA K POPULISMU A EXTRÉMISMU

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci