Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Dalším hostem úterní debaty v Golem Clubu bude profesor historie a politolog Bořivoj Hnízdo, který se pokouší o propojení historie, politické geografie, politologie a sociologie. Následující úterní večer budeme tedy debatovat o globálních změnách na politické mapě. Je to určitě téma velmi obsáhlé, zajímavé a nevšední.

Nenechte si tuto zajímavou besedu ujít.

____________________________________________________

Diskusní večer se koná v úterý 6.11. 2018 ve 20.00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři s naším hostem v 19.00 hodin


Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

____________________________________________________

Odborná činnost:

 

1975-79 odborný pracovník Okresního muzea Litoměřice

1979-86 odborný pracovník Ústavu čs. a svět.dějin ČSAV

1986-89 (v emigraci) člen Institute of Commonwealth Studies , University of London,

spolupracovník Royal Institute of International Affairs, London 1988-1992.

1990-94 odborný asistent na Katedře (Ústavu) politologie FF UK

1994 - 2003 vedoucí Katedry politologie IPS FSV UK

2003- 2010 ředitel Institutu politologických studií FSV UK

 2011- 2016 vedoucí Katedry anglofonních studií MUP

Do roku 2010 garant bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na FSV UK

Do roku 2010 garant magisterského oboru International Economic and Political Studies na FSV UK

Do roku 2010 garant magisterského oboru Geopolitical Studies na FSV UK

2002- 2007 garant bakalářského oboru Politics and Society na Anglo-American University of Prague

 2011- 2017  garant bakalářského a magisterského oboru Anglofonní studia a Anglophone Studies na MUP  

 

Pedagogická činnost:

 

FSV UK - 1990-94 jako externí pracovník,

 1994- 2011 jako interní na IPS FSV UK

  2011- 2014 jako externí na IPS FSV UK

 FF UK - 1990-94 jako interní pracovník na Katedře politologie

 PřF UK - 1991-93 jako externí pracovník na katedrách geografie

CIEE (Council on International Educational Exchange), program

univerzit USA ve spolupráci s UK 1991- 2002

AAU (Anglo-American University Praque) přednášející  1995-2016

NYU (New York University in Prague) přednášející 2000- 2003

Diplomatická akademie ( Ministerstvo zahraničních věcí) - přednášející 1999- 2004.

Akademie veřejné správy - přednášející  2000-2006

Metropolitní univerzita Praha- přednášející od roku 2007

Slezská universita Opava- přednášející od roku 2010

CEVRO Institut- přednášející 2011-2016

 

Přednášková činnost v zahraničí:

Velká Británie (University of London, London School of Economics and Political Science 1987-1990, Oxford University, University Reading, Liverpool University)

USA (Muehlenberg College)

Nizozemsko (Amsterdam University)

Slovensko ( Univerzita v Banskej Bystrici)

Francie ( Univerzita Aix-en-Provence)

 

 Akademické funkce:

Předseda Akademického senátu FSV UK (1994-1998)

Proděkan pro zahraniční styky FSV UK (1998 - 2003 )

 

Členství ve vědeckých a odborných institucích:

Odborná komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR ( 2003- 2008)

Vědecká rada Ministerstva zahraničních věcí ( 1998- 2006)

Česká společnost pro politické vědy (člen předsednictva do roku 2006, člen Výboru 2006-9)

Sekce politické geografie při ČSPV

Člen Research Committee Language and Politics IPSA

Vědecká rada Slezské univerzity Opava

Vědecká rada Fakulty mezinárodních vztahů VŠE

Člen pracovní sekce Akreditační komise Ministerstva školství ČR 2000- 2010

Člen Správní rady Komise J. Williama Fulbrighta 2003-2009 ( předseda 2004/2005)

České sdružení pro Spojené národy (místopředseda 1994-1999)

Společnost pro vědy a umění, USA, (v době emigrace tajemník britské sekce)

Člen Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica, Slovensko 2004- 2008

Člen Vědecké rady MUP 2011- 2017

Institute of Commonwealth Studies, University of London, člen

Research Committee (Political Geography) of IPSA (International Political Science Association)

Člen Oborové rady Politologie IPS FSV UK 1999-2017

Člen  oborové rady Politologie MUP

Člen Oborové  rady Mezinárodních vztahů MUP

 

Ediční činnost:

Člen redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy, člen redakční rady časopisu The Annual of Language and Politics and Politics of Identity, v letech 2007- 2015 editor.

 

Prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo Ph.D.: ZMĚNY NA POLITICKÉ MAPĚ

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci