Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Václav Cílek je český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Je to člověk s neuvěřitelným přehledem a velkým množstvím vydaných knih. V příští besedě budeme s panem Cílkem hovořit o proměnách světa a o změnách klimatu. Čeká nás razantní oteplení, nebo dlouhé zimy? Přijďte se tohoto odborníka zeptat i vy. 

 ____________________________________________________________

Střední školu studoval v Tanzanii, poté vystudoval hornickou průmyslovku v Příbrami a přírodovědeckou fakultu – obor geologie na Univerzitě Karlově v Praze.

V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu Akademie věd ČR. Od roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu Akademie věd ČR a v letech 1994 až 2001 pak na částečný úvazek v Centru teoretických studií. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR. Roku 2012 se vrátil na místo vědeckého pracovníka, aby se mohl více věnovat odborným výzkumným pracím. Žije v Praze a má dvě dcery, mladší z nich Eliška Cílková je česká hudební skladatelka.

Přestože se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů.

Václav Cílek spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech, své texty publikuje v řadě časopisů, např. Vesmír, Respekt atd.

Spolupracuje též s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Byl např. průvodcem televizních pořadů Putování starými cestami (2005), Aleje jako součást naší krajiny (2007), Kameny v české krajině (2008) a Řeka v proudu času (2009) nebo seriálů Podzemní Čechy (2001) a Podzemní Čechy II (2009), na kterých se též významně podílel autorsky.

Za knihu Krajiny vnitřní a vnější a za následující knihu Makom: Kniha míst získal Cenu Toma Stopparda za rok 2004 (cena za literární eseje). V červnu 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 získal Cenu Nadace VIZE 97.

Diskusní večer se koná v úterý  3.10. 2017  
ve 20.00 hodin

Členové klubu se sejdou při společné večeři v 19.00 hodin


Na setkání se těší

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

RNDr. Václav Cílek, CSc.: Co se děje se světem?

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci