Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Demografie je vědní obor, který se zabývá událostmi dotýkajícími se každého z nás: narozením dítěte, sňatkem, rozvodem úmrtím apod. Demografie však nestuduje jednotlivce, ale analyzuje události jako hromadné jevy.

Objektem studia demografie jsou lidské populace, zabývá se jejich velikostí, strukturou, vývojem a dalšími charakteristikami. Pozornost je věnována zejména demografické reprodukci, která je chápána jako přirozená obnova populace v důsledku procesů rození a vymírání.

Příští úterní večer s panem Marianem Kechlibarem bude určitě pro mnohé z nás debatou o věcech, o kterých mnoho nevíme. Nepropásněte možnost dozvědět se něco nového a přijďte.

 

_____________________________________________

Debatní večer se koná v úterý 18. 1. 2022 ve 20.00 hodin.

Členové klubu se s hostem sejdou při společné večeři v 19.00 hodin.

Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

______________________________________________

Chtěl bych Vás poprosit o dodržení všech aktuálních vládních opatření. Vezměte s sebou potvrzení o platném očkování, nebo o prodělání Covid-19  před méně než 6 měsíci.

Děkuji za pochopení.

Ondřej Krůta
_______________________________________________


Marian Kechlibar
Narodil se v Ostravě, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, jeho oborem byla komutativní algebra s přesahem do kryptografie. Celý život se zajímá o dějiny, politiku a společenské dění. Přispíval do dnes již neexistujícího placeného internetového čtrnáctideníku 067, , který spoluzakládal publicista a analytik Petr Koubský. Píše pravidelně pro Echo24 a další média, bloguje na stránce
Kechlibar.net. Je autorem série historických knih Zapomenuté příběhy a fikce Krvavé levandule.

Marian Kechlibar: DEMOGRAFIE - KŘIVKY, KTERÉ URČUJÍ BUDOUCNOST

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci

Twitter: Tak jsme konečně nastartovali nový web.

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledavánínavigaci