03.
Květen
2022

Ing. Jiří Šedivý (armádní generál v záloze): CESTA K MODERNÍ ARMÁDĚ

Čas zahájení akce: 08:00.

Vážení členové a hosté Golem Clubu,

o tom, že vybavení naší armády je částečně zastaralé a nevyhovující, se hovoří již dlouho. Jak ale docílit toho, aby v rámci současného napjatého rozpočtu byli naši vojáci vyzbrojeni tak, jak si to žádá současná bezpečnostní situace? Na toto téma budeme v úterý hovořit s armádním generálem v záloze Jiřím Šedivým.

Udělejte si v diáři místo a přijďte si s námi podebatovat s tímto zajímavým hostem.

_____________________________________________

Debatní večer se koná v úterý  3. 5. 2022 ve 20.00 hodin.

Členové klubu se s hostem sejdou při společné večeři v 19.00 hodin.

Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

______________________________________________

arm.gen. Ing. Jiří Šedivý (v.v.)

Bývalý náčelník Generálního štábu AČR, vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Institut, garant programu MPA – Bezpečnostní a krizový management, člen České euroatlantické rady.

Jeho specializací je bezpečnost, krizové řízení, reforma ozbrojených sil ČR, ochrana kritické infrastruktury státu, energetická bezpečnost a další související oblasti.

Před rokem 1989 absolvoval Vysokou školu pozemního vojska a postgraduální studium na VA Brno.

Od roku 1975 do 1992 vykonával v armádě řadu velitelských funkcí v tankových útvarech.

V letech 1993/94 studoval na Vysoké válečné škole Armády Spojených Států Amerických (Pensylvánie). Součástí studia byl specializovaný program boje proti terorismu.

V letech 1995/96 velitel prvního kontingentu AČR v misi IFOR v Bosně a Hercegovině.

Od roku 1996 do konce roku 2002 vykonával velitelské a štábní funkce ve vedení AČR, svoji vojenskou kariéru zakončil funkcí Náčelníka Generálního štábu AČR (1998-2002)

V roce 2003 založil konzultantskou firmu Generals, s.r.o., která se zabývá poradenstvím v oblasti bezpečnosti a řízení projektů.

Od roku 2011 do současnosti vyučující na Vysoké škole CEVRO Institut a od ledna 2022 je členem správní rady University Karlovy Praha.

Česká vyznamenání:

 • President ČSFR Medaile za zásluhy II. stupně 1992
 • Ministr obrany ČR Záslužný kříž MO I. stupně 2001
 • Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak za službu v misi IFOR 1996
 • Ministr obrany ČR Medaile AČR III. stupně 1999
 • Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak za službu pro misi SFOR
 • Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak za podporu mírových operací
 • Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak 50 let NATO 1999
 • Ministr obrany ČR Čestný pamětní odznak Summit NATO Praha 2002
 • Ministryně obrany ČR Vyznamenání Zlaté lípy 2008 a další

Vyznamenání cizích států:

 • Generální tajemník NATO Medaile NATO Za službu pro mír a svobodu (na území bývalé Jugoslávie) 1996
 • President USA Vyznamenání za zásluhy 1999
 • President Rakouska Velký stříbrný kříž za zásluhy 2001
 • Španělský král Velký vojenský záslužný kříž Španělského království (s bílou stuhou) 2000
 • Ministr obrany Slovenské republiky Pamětní medaile ministra I. Stupně 2002
 • President Francouzská republika Řád čestné legie 2002

a řada dalších...