golem club

GOLEM CLUB, JEHO HISTORIE A VÝZNAM

„Ze slova Golem je cítit velikost, síla a pevnost, má jasné spojení s Prahou, je krátké, zvučné a mezinárodní, bez háčků a čárek. To jsou důvody, které vedly skupinu úspěšných podnikatelů k vepsání těchto pěti písmen do názvu svého klubu“
 
Tak psaly české noviny v roce 1991, v těch dřevních letech českého kapitalismu, kdy se vše zdálo být snadné a uchopitelné a kluby nejrůznějšího zaměření a poslání rostly jako houby po dešti.
Do republiky se vraceli emigranti čerství i starší aby otestovali věrohodnost nové vlády a zkusili štěstí ve staré vlasti. Ti všichni mi postupně telefonovali a snažili se vyzvědět, jestli to s tím koncem komunismu je opravdu reálné, jestli to není nějaký nový leninský trik, po kterém přijde restaurace a utužení starých pořádků.
Co jsem jim měl odpovědět? Záruky jsem samozřejmě žádné neměl, jen pocit, že to byla už určitě konečná a že se minulost nevrátí. „Ale o tohle se sami musíme přičinit“ jsem říkal na setkání se starými kamarády, i s novými, čerstvě začínajícími podnikateli. Klasickým způsobem, jak obhajovat svoje zájmy je založení politické strany s jasným programem a s působností na veřejnosti. O to se strhla vášnivá diskuse, protože to zavánělo politickou angažovaností a spoustou práce, která s podnikáním může souviset jen okrajově. Po dlouhých jednáních se zrodila myšlenka založení klubu. Ale ne klasického klubu, kde unavení podnikatelé tráví volný čas a relaxují, ale klubu zájmového, který sdružuje členy stejných, nebo podobných názorů a který aspiruje i na lobbingovou práci, formuluje výstupy a postoje a dává je na vědomí veřejnosti.
Slovo dalo slovo, klub jsme zaregistrovali, stanovili a pronajali krásné podzemní prostory v centru Prahy a celý projekt začal. Měli jsme tehdy představy nejen o zájmovém klubu, ale i o klubu v anglickém slova smyslu, tedy s prostory pro relaxaci, s dobrým jídlem, kulturním vyžitím, ale i s pořádáním akcí mimo naše pražské prostory. Doba nám přála, vše se z počátku dařilo, hlásili se noví a noví členové a v Golemu bylo plno.
Pokusme se nyní rekapitulovat a s odstupem času posoudit, co se v klubu zdařilo, co méně a kterých cílů nebylo dosaženo vůbec.
Na celou genezi klubového života je nutno spatřovat úhlem pohledu doby, jejích zvratů a peripetií, i akcentů které dávali členové klubu na jeho obsah a zaměření.
Začátkem devadesátých let jednoznačně převažovala orientace na politiku, na význam a formulaci společenských změn, na začínající privatizaci atd. Golem Club hrál v těch dobách poměrně významnou roli. Na snídani do klubu chodili členové vlády i parlamentu, na obligátních úterních setkáních si reformátoři nanečisto zkoušeli odezvu svých smělých záměrů a gotické klenby klubu jistě vzpomínají na nejedna předvolební vyjednávání. Členové klubu snad první slyšeli představy o daňových reformách a na bouřlivých diskusích s ministry snad i trochu ovlivnili příchod věcí příštích. Někdy moderovaná diskuse překročila rámec korektnosti a diskutující s bouchnutím dveří opouštěl smečku rozlícených podnikatelů. Obdobně prudká vystoupení provázela někdy i setkání s politiky…
S konsolidací poměrů přichází v druhé polovině devadesátých let určitá únava z politiky a volání po větším akcentu na společenskou funkci klubu. Současně klub opouští řada členů, kteří mají problémy ve svém podnikání, nebo prostě nenacházejí čas a potřebu klubového vyžití. V programu klubu se objevují nejen koncerty, vernisáže, módní přehlídky, výstavy, ale i pořádání leteckých dnů, nebo účast na golfových turnajích. V klubu mluví i filmaři, literáti a dobrodruzi. Golem se přestává omezovat na svoji poměrně úzkou členskou základnu a otevírá se řadě hostí z různých společenských sfér. Stále ale striktně drží status elitního privátního klubu, kde vstup je povolen jen řádným a čestným členům a jejich hostům, plus omezené databázi zvaných hostů.
V r. 2002 přichází povodeň, která zcela ničí naše prostory, počítače i dokumenty. Golem na jednu celou sezonu operuje v náhradních místnostech. Dalším rokem se vrací do svého původního sídla na Perštýně a otevírá sezonu v nově renovovaném prostoru.
Programově se sice stále drží linie politika, ekonomie, podnikání, ale současně se ještě více otvírá do oblastí kultury, sportu i dobrodružství. Zakládá Česko-nepálskou společnost a významně pomáhá při asistenci po zemětřesení v Pákistánu i jinde.
Nejedna himálajská výprava byla plánována v prostorách klubu a zúčastnili se jí i mnozí členové. Identita klubu se posunuje více k intelektuálnímu debatnímu uskupení, nebo think tanku, i když s poměrně širokým zájmovým rozsahem.
Jak na závěr zhodnotit celou úctyhodnou historii Golem Clubu? Zajisté se podařilo naplnit zájmovou činnost klubu. Pravidelná úterní setkání se stala pojmem a jsou navštěvována vlivnými lidmi z Česka i ze světa. Jméno klubu snadno otevírá dveře tam, kde jindy je šance malá, nebo žádná. Prezidenti, premiéři, ministři i ostatní VIP rádi klub navštěvují a mnozí v něm i pravidelně, většinou jedenkrát za rok, vystupují na diskusních útercích. Klub navštívili i slavní horolezci, literáti a hudebníci. Pro koncerty je většinou vyhrazen páteční večer.
Méně se již daří udržet klub jako místo, kam můžete kdykoli přijít poobědvat, sejít se s ostatními členy a najít klub vždy živoucí a plný. Na to je členská množina příliš malá a statut privátního klubu příliš těsný. Nicméně Golem a jeho gastronomická obsluha jsou každodenně k dispozici pro případná setkání, obchodní schůzky atd.
Můžeme ale říct, že Golem Club, i když prošel mnoha úskalími a krizemi, je běžcem dlouhých tratí. Dodnes smysluplně reprezentuje konzervativního ducha a neztrácí nic z myšlenek jeho zakladatelů.
 
Martin Kratochvíl
předseda Golem Clubu


Program klubu

07.
Listopad
2023

Vážení členové a návštěvníci Golem Clubu,

stalo se to už asi všem, že nám přišel email, nebo nám někdo po telefonu udělal „velm

víceDiskuzní večer
14.
Listopad
2023

Vážení členové a návštěvníci Golem Clubu,

na naši příští pravidelnou besedu mezi nás přijde komentátor Českého rozhlasu pan Ond

víceDiskuzní večer
21.
Listopad
2023

Náš příští host, pan Miroslav Kalousek, je bývalý, velmi oblíbený politik, který zastával funkci ministra financí, předsedy s

víceDiskuzní večer
28.
Listopad
2023

Vážení členové a návštěvníci Golem Clubu,

 

letos uplynulo přesně sto let od úmrtí českého spisovatele Jaroslava

víceDiskuzní večer