golem club

GOLEM CLUB, JEHO HISTORIE A VÝZNAM

„Ze slova Golem je cítit velikost, síla a pevnost, má jasné spojení s Prahou, je krátké, zvučné a mezinárodní, bez háčků a čárek. To jsou důvody, které vedly skupinu úspěšných podnikatelů k vepsání těchto pěti písmen do názvu svého klubu“
 
Tak psaly české noviny v roce 1991, v těch dřevních letech českého kapitalismu, kdy se vše zdálo být snadné a uchopitelné a kluby nejrůznějšího zaměření a poslání rostly jako houby po dešti.
Do republiky se vraceli emigranti čerství i starší aby otestovali věrohodnost nové vlády a zkusili štěstí ve staré vlasti. Ti všichni mi postupně telefonovali a snažili se vyzvědět, jestli to s tím koncem komunismu je opravdu reálné, jestli to není nějaký nový leninský trik, po kterém přijde restaurace a utužení starých pořádků.
Co jsem jim měl odpovědět? Záruky jsem samozřejmě žádné neměl, jen pocit, že to byla už určitě konečná a že se minulost nevrátí. „Ale o tohle se sami musíme přičinit“ jsem říkal na setkání se starými kamarády, i s novými, čerstvě začínajícími podnikateli. Klasickým způsobem, jak obhajovat svoje zájmy je založení politické strany s jasným programem a s působností na veřejnosti. O to se strhla vášnivá diskuse, protože to zavánělo politickou angažovaností a spoustou práce, která s podnikáním může souviset jen okrajově. Po dlouhých jednáních se zrodila myšlenka založení klubu. Ale ne klasického klubu, kde unavení podnikatelé tráví volný čas a relaxují, ale klubu zájmového, který sdružuje členy stejných, nebo podobných názorů a který aspiruje i na lobbingovou práci, formuluje výstupy a postoje a dává je na vědomí veřejnosti.
Slovo dalo slovo, klub jsme zaregistrovali, stanovili a pronajali krásné podzemní prostory v centru Prahy a celý projekt začal. Měli jsme tehdy představy nejen o zájmovém klubu, ale i o klubu v anglickém slova smyslu, tedy s prostory pro relaxaci, s dobrým jídlem, kulturním vyžitím, ale i s pořádáním akcí mimo naše pražské prostory. Doba nám přála, vše se z počátku dařilo, hlásili se noví a noví členové a v Golemu bylo plno.
Pokusme se nyní rekapitulovat a s odstupem času posoudit, co se v klubu zdařilo, co méně a kterých cílů nebylo dosaženo vůbec.
Na celou genezi klubového života je nutno spatřovat úhlem pohledu doby, jejích zvratů a peripetií, i akcentů které dávali členové klubu na jeho obsah a zaměření.
Začátkem devadesátých let jednoznačně převažovala orientace na politiku, na význam a formulaci společenských změn, na začínající privatizaci atd. Golem Club hrál v těch dobách poměrně významnou roli. Na snídani do klubu chodili členové vlády i parlamentu, na obligátních úterních setkáních si reformátoři nanečisto zkoušeli odezvu svých smělých záměrů a gotické klenby klubu jistě vzpomínají na nejedna předvolební vyjednávání. Členové klubu snad první slyšeli představy o daňových reformách a na bouřlivých diskusích s ministry snad i trochu ovlivnili příchod věcí příštích. Někdy moderovaná diskuse překročila rámec korektnosti a diskutující s bouchnutím dveří opouštěl smečku rozlícených podnikatelů. Obdobně prudká vystoupení provázela někdy i setkání s politiky…
S konsolidací poměrů přichází v druhé polovině devadesátých let určitá únava z politiky a volání po větším akcentu na společenskou funkci klubu. Současně klub opouští řada členů, kteří mají problémy ve svém podnikání, nebo prostě nenacházejí čas a potřebu klubového vyžití. V programu klubu se objevují nejen koncerty, vernisáže, módní přehlídky, výstavy, ale i pořádání leteckých dnů, nebo účast na golfových turnajích. V klubu mluví i filmaři, literáti a dobrodruzi. Golem se přestává omezovat na svoji poměrně úzkou členskou základnu a otevírá se řadě hostí z různých společenských sfér. Stále ale striktně drží status elitního privátního klubu, kde vstup je povolen jen řádným a čestným členům a jejich hostům, plus omezené databázi zvaných hostů.
V r. 2002 přichází povodeň, která zcela ničí naše prostory, počítače i dokumenty. Golem na jednu celou sezonu operuje v náhradních místnostech. Dalším rokem se vrací do svého původního sídla na Perštýně a otevírá sezonu v nově renovovaném prostoru.
Programově se sice stále drží linie politika, ekonomie, podnikání, ale současně se ještě více otvírá do oblastí kultury, sportu i dobrodružství. Zakládá Česko-nepálskou společnost a významně pomáhá při asistenci po zemětřesení v Pákistánu i jinde.
Nejedna himálajská výprava byla plánována v prostorách klubu a zúčastnili se jí i mnozí členové. Identita klubu se posunuje více k intelektuálnímu debatnímu uskupení, nebo think tanku, i když s poměrně širokým zájmovým rozsahem.
Jak na závěr zhodnotit celou úctyhodnou historii Golem Clubu? Zajisté se podařilo naplnit zájmovou činnost klubu. Pravidelná úterní setkání se stala pojmem a jsou navštěvována vlivnými lidmi z Česka i ze světa. Jméno klubu snadno otevírá dveře tam, kde jindy je šance malá, nebo žádná. Prezidenti, premiéři, ministři i ostatní VIP rádi klub navštěvují a mnozí v něm i pravidelně, většinou jedenkrát za rok, vystupují na diskusních útercích. Klub navštívili i slavní horolezci, literáti a hudebníci. Pro koncerty je většinou vyhrazen páteční večer.
Méně se již daří udržet klub jako místo, kam můžete kdykoli přijít poobědvat, sejít se s ostatními členy a najít klub vždy živoucí a plný. Na to je členská množina příliš malá a statut privátního klubu příliš těsný. Nicméně Golem a jeho gastronomická obsluha jsou každodenně k dispozici pro případná setkání, obchodní schůzky atd.
Můžeme ale říct, že Golem Club, i když prošel mnoha úskalími a krizemi, je běžcem dlouhých tratí. Dodnes smysluplně reprezentuje konzervativního ducha a neztrácí nic z myšlenek jeho zakladatelů.
 
Martin Kratochvíl
předseda Golem Clubu