Založení klubu

U zrodu Golem Clubu v roce 1991 stáli vedle řady podnikatelských osobností, které chtěly spoluvytvářet demokratickou budoucnost a ekonomickou prosperitu našeho státu, i Michal Kocáb a PhDr. Martin Kratochvíl, současný předseda klubu.

Motivem iniciativy zakládajících členů byla nejen potřeba založit společenství, která by reprezentovalo zájmy nově vznikající podnikatelské vrstvy, ale také pocit, že by mělo existovat místo, kde by se setkávali jak podnikatelé, tak i představitelé politického a společenského života.

Za dvacet let trvání Golem Clubu měly jeho aktivity mnoho podob a jejich počet jde dnes do několika stovek. Působení GC – zejména jím pravidelně pořádané úterní diskusní večery – se stalo samozřejmou součástí společenského a snad i politického života Prahy. Účastníci těchto akcí měli možnost výměny názorů s oběma prezidenty republiky, s předsedy všech vlád, ministry, poslanci, se členy Ústavního a Nejvyššího soudu, velvyslanci a také s významnými světovými podnikateli a manažery. Vedle toho Golem Club uspořádal řadu kulturních akcí, výstav, koncertů a dobročinných aktivit.