25.
Duben
2023

Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D.: Umělá inteligence jako příležitost

Čas zahájení akce: 08:00.

Vážení členové a návštěvníci Golem Clubu,

příštím hostem besedy v našem klubu bude uznávaný odborník na umělou inteligenci a její vývoj. Převrat ve svém oboru způsobil, když ještě na studiích vyvinul modely jazyka založené na rekurentních neuronových sítích. Ty dokáží popsat strukturu jazyka mnohem přesněji než jakékoliv předchozí přístupy. Jeho tzv. word2vec model dokáže převést slova do vektorového prostředí. Je jedním z vědců, kteří stojí za skokovým zdokonalením Google překladače a dalších softwarů.

O tomto oboru většina z nás má opravdu pouze mlhavé znalosti, tak si udělejte čas a přijďte se dozvědět něco nového.

_____________________________________________

Debatní večer se koná v úterý 25. 4. 2023 ve 20.00 hodin.

Členové klubu se s hostem sejdou při společné večeři v 19.00 hodin.

Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

______________________________________________

ŽIVOTOPIS

Tomáš Mikolov (nar.1982)
 laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev 2018 - computer science

Český vědec v oboru umělé inteligence. Svým programem Word2Vec podstatně zlepšil výkonnost strojových překladačů.

Od osmi let zabýval programováním a v deseti letech se zúčastnil matematické olympiády s vlastním počítačovým programem. Vystudoval Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Jako diplomovou práci obhájil jazykové modelování pomocí neuronových sítí v řečové skupině na VUT. Nalezl novou metodu překladu jazyka převedením slov do číselných vektorů a podařilo se mu tak zvýšit výkonnost překladačů až desetitisíckrát.

Roku 2010 absolvoval stáž na Johns Hopkins University u Freddy Jelinka, který v 70. a 80. letech pracoval pro IBM a je považován za průkopníka statistických modelů pro rozpoznávání řeči. Mikolov jako první dokázal úspěšně využít rekurentní neuronových sítí, které dokážou lépe pracovat s reprezentací slov. Svou práci prezentoval na konferencích a na pětiměsíční stáži v Montrealu u Yoshuy Bengia, známého počítačového vědce a odborníka na umělou inteligenci a hloubkové učení. Jako hostující vědec dostal nabídku na stáž z týmu Microsoft Research a odtud byl přijat do skupiny Google Brain, kde využitím svého objevu Word2Vec významně zlepšil a zrychlil práci překladače Google Translate.

Podařilo se mu přesvědčit vedoucího týmu Google Brain Jeffa Deana, aby Google tento program vydal jako svůj první open source machine learning program. Publikace Tomáše Mikolova z roku 2013 patří k nejcitovanějším v oboru (Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality, 18 571 citací, Efficient estimation of word representations in vector space, 14 573 citací).

Od roku 2014 pracuje v týmu Facebook AI Research (FAIR) v Silicon Valley a v New Yorku a zabývá se využitím umělé inteligence. Úkolem FAIR týmu je přinést přelomový objev v rámci AI, ale pracuje i na vylepšení produktů Facebooku, jako je filtrování spamu nebo označování nevhodných zpráv na základě obsahu. Tomáš Mikolov rozšířením svého Word2Vec vytvořil obecný toolkit fastText, který se stal jedním z nejúspěšnějších open source projektů Facebooku.

Od roku 2020 Tomáš Mikolov buduje vlastní výzkumný tým na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Roku 2019 získali jeho spolupracovníci Hugo Cisneros a Josef Šivic za příspěvek Evolving Structures in Complex Systems cenu Best Student Paper na Symposiu IEEE Artificial Life v Xiamen.

Program klubu

07.
Listopad
2023

Vážení členové a návštěvníci Golem Clubu,

stalo se to už asi všem, že nám přišel email, nebo nám někdo po telefonu udělal „velm

víceDiskuzní večer
14.
Listopad
2023

Vážení členové a návštěvníci Golem Clubu,

na naši příští pravidelnou besedu mezi nás přijde komentátor Českého rozhlasu pan Ond

víceDiskuzní večer
21.
Listopad
2023

Náš příští host, pan Miroslav Kalousek, je bývalý, velmi oblíbený politik, který zastával funkci ministra financí, předsedy s

víceDiskuzní večer
28.
Listopad
2023

Vážení členové a návštěvníci Golem Clubu,

 

letos uplynulo přesně sto let od úmrtí českého spisovatele Jaroslava

víceDiskuzní večer