08.
Květen
2024

Já ty mosty prostě miluju

Autor: Ondřej Šebesta

Po dlouhé řadě politiků, politologů, analytiků, ekonomů a generálů byl včerejší večer v Golem clubu ve společnosti paní Ing. Pošvářové vítanou změnou. Ona je soudní znalkyní v oboru ocelových konstrukcí a především mostů.

Já ty mosty prostě miluju

 

Po dlouhé řadě politiků, politologů, analytiků, ekonomů a generálů byl včerejší večer v Golem clubu ve společnosti paní Ing. Pošvářové vítanou změnou. Ona je soudní znalkyní v oboru ocelových konstrukcí a především mostů. Mostům upsala celý svůj život! S pomocí power pointové prezentace nám osvětlila, čím se vlastně zabývá. Jde o kontrolu stavu ocelových konstrukcí a jejích milovaných mostů. Neváhá při té činnosti lézt (bez jistícího lana) do životu nebezpečných výšek, viset nad šestiproudou neuzavřenou dálnicí, vlézt do nevábných bezdomovci obývaných dutin (bez přídavného kyslíku) a tam fotografovat zblízka korozí poškozené díly, nedotažené šrouby, poškozené nýty a další části, které my ostatní ani neumíme pojmenovat. Mnohdy ani projektanti nemyslí na to, že budou v budoucnu probíhat nějaké kontroly, takže není možné se k některým partiím vůbec dostat, natož je udržovat. Velmi ráda používá drony. Na závěr kontroly provede výpočty a sepíše zprávu, kterou majitel mostu vlastně nevidí rád, protože na opravy nikdy nejsou peníze. Pro politiky je lepší přestřihovat za přítomnosti kamer pásky na nových stavbách. Přitom je praxí prokázáno, že samotná stavba v rozpočtu na 100 let životnosti mostu dělá pouze 25 % nákladů, všechno ostatní jsou prostředky nutné na údržbu a opravy.

Paní Pošvářová je autorkou řady českých norem, vytvořila nespočet metodik, podle kterých se ale téměř nikdo neřídí. Vzhledem k tomu, že nalézá a publikuje nepříjemné pravdy není v kolektivu stavbařů a politiků oblíbená, dokonce získala přezdívku "černá mamba". Vyjmenovala řadu míst, která pro svou nezkorumpovatelnost a nekompromisnost musela opustit, nebo byla raději zrušena.

V současné době pracuje výhradně pro soukromý sektor a věnuje se ponejvíce ocelovým konstrukcím hal. Kromě jiného také maluje, sama tvoří a vyučuje tvorbu keramiky.

Nemohli jsme vynechat případ vlakového neštěstí ve Studénce, o kterém však náš host hovoří pouze v obecné rovině, neboť je jako soudní znalkyně vázána mlčenlivostí. Nicméně jsme se dozvěděli, že se tehdy sešla řada nepravděpodobných okolností, selhání a zanedbání. Deset let trval proces s obžalovanými. Příbuzní zahynuvších se jen těžce smiřovali s krátkými a podmíněnými tresty. Byl to pro znalce velmi těžký úkol, protože se ztratila řada důležitých dokumentů, jako například stavební deník a policie na místě neštěstí nepořídila dostatečně detailní foto a video dokumentaci.

Náš host nešíří paniku, není toho názoru, že se zítra stane další neštěstí, ale varuje před minimální údržbou a nedostatečnými opravami, které vedou ke zbytečně rychlému chátrání mostů. Určitou skepsi vyjádřila i na dotaz, jak kvalitní je kontrola nových staveb. Jak to, že se občas dočteme v novinách, že před půlrokem převzatá stavba vykazuje zásadní kvalitativní problémy... Jako by mezi řádky její odpovědi prosakovalo nahlas nevyřečené slovo "korupce".