25.
Říjen
2022

Jiří Gavor - jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií: ENERGETIKA VE SVĚTLE UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU

Čas zahájení akce: 08:00.

Vážení členové a návštěvníci Golem Clubu,

jak jistě vidíte již z nadpisu této pozvánky, příští úterní beseda se bude týkat současné energetické krize. Je to téma, které je velmi aktuální pro všechny občany naší země a přijde s námi pohovořit odborník na slovo vzatý – pan Jiří Gavor.

Čeká nás jistě večer plný zajímavých informací. Nenechte si ho ujít.

_____________________________________________


Debatní večer se koná v úterý 25. 10. 2022 ve 20.00 hodin.

Členové klubu se s hostem sejdou při společné večeři v 19.00 hodin.

Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

______________________________________________

 

Životopis:

Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT – FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA. Zároveň je výkonným ředitelem ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií. Je specialistou na vývoj energetických trhů, relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada jeho studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje, včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR.

Program klubu

06.
Prosinec
2022

Vážení členové a přátelé Golem Clubu,

naším dalším hostem pravidelných úterních večerů bude pan Bohuslav Svoboda, který do leto

víceDiskuzní večer
13.
Prosinec
2022

Vážení členové a návštěvníci Golem Clubu,

hostem našeho příštího diskusního večera, který je zároveň posledním v roce 2022

víceDiskuzní večer