30.
Květen
2023

JUDr. Libor Vávra - předseda senátu Městského soudu v Praze, prezident Soudcovské Unie: O JUSTICI, SOUDCÍCH A O TRESTNÍ SPRAVEDLNOSTI

Čas zahájení akce: 08:00.

Vážení členové a přátelé Golem Clubu,

 

právní problematika je evergreenem debat nejen u nás v klubu. Příští úterní večer bude v Golem Clubu bude rezonovat v celé své šíři. Současnost nabízí neuvěřitelné množství témat. Jak určitě tušíte, čeká nás opravdu zajímavý večer. Nezapomeňte přijít mezi nás.

_____________________________________________

Debatní večer se koná v úterý 30. 5. 2023 ve 20.00 hodin.

Členové klubu se s hostem sejdou při společné večeři v 19.00 hodin.

Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

_____________________________________________

JUDr. Libor VÁVRA

Narodil se v roce 1963. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1986.
O tři roky později, v roce 1989, se stal soudcem Obvodního soudu pro Prahu 10. V roce 1994 přešel na Městský soud v Praze.
Od roku 1999 do roku 2011 byl předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Poté působil jako místopředseda Městského soudu v Praze. Další významnou funkci v soudnictví začal vykonávat v roce 2013. Na dalších sedm let byl jmenován předsedou Městského soudu v Praze. Jeho odbornou specializací je trestní právo.
V Soudcovské unii ČR se zapsal již v polovině 90. let ve funkci prvního viceprezidenta a už v roce 1998 se stal jejím prezidentem. Soudcovskou unii vedl úspěšně až do podzimu 2002. Profesní organizaci soudců ČR vtiskl moderní tvář, pevnou organizační strukturu a potřebnou celospolečenskou prestiž.
Pod jeho vedením pracoval také od roku 2002 až do roku 2014 Soud Unie, jehož byl v uvedených létech předsedou. Ocenění jeho výrazného přínosu pro celkový rozvoj Unie se odrazilo také v titulu čestný prezident SU ČR, kterým byl prohlášen v roce 2006. V aktivitách Soudcovské unie ČR je zapojen prakticky po celé uplynulé čtvrtstoletí.
V roce 2020 znovu kandidoval na funkci prezidenta a po listopadových korespondenčních volbách stanul na další tři roky opět na pozici nejvyšší.
JUDr. Libor Vávra byl v předchozích letech rovněž členem Správní rady společnosti Transparency International ČR, dosud je členem Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Věnuje se přednáškové činnosti, je spoluautorem příručky pro začínající soudce a advokáty nazvané Klíč k soudní síni.
Publikuje na portálu Právní prostor, autorsky přispívá do stavovského časopisu Soudce a do mnoha dalších odborných právnických periodik.

Program klubu

02.
Duben
2024

Vážení členové a přátelé Golem Clubu,

následující úterní večer mezi námi přivítáme náčelníka generálního štábu AČR, pana Karla

víceDiskuzní večer
09.
Duben
2024

Vážení členové a přátelé Golem Clubu,

příští úterní večer strávíme společně s velmi významnou českou ekonomkou, paní Markétou Š

víceDiskuzní večer
16.
Duben
2024

Vážení členové a přátelé Golem Clubu, 

již od počátku října probíhá devastující válka v Gaze. Ta za sebo

víceDiskuzní večer
23.
Duben
2024

Ing. Jana Vohralíková:

OD RÝSOVACÍHO PRKNA DO HRADNÍCH SLUŽEB

Jana Vohralíková, roz

víceDiskuzní večer