25.
Květen
2022

Není Křeček jako Křeček

Autor: Ondřej Šebesta

Když jsem si přečetl pozvánku a zjistil, že na další besedu do našeho klubu přijde pan Křeček zatrnulo mi. Naštěstí se nejednalo o ombudsmana Stanislava Křečka, ale o poradce premiéra Fialy, pana Štěpána Křečka. Ač teprve v Kristových letech, je jedním z nejčastěji citovaných českých ekonomů. Tématem večera tedy nemohlo být nic jiného než inflace, její příčiny a důsledky na naše hospodářství ale i peněženky občanů.

Není Křeček jako Křeček

 

Když jsem si přečetl pozvánku a zjistil, že na další besedu do našeho klubu přijde pan Křeček zatrnulo mi. Naštěstí se nejednalo o ombudsmana Stanislava Křečka, ale o poradce premiéra Fialy, pana Štěpána Křečka. Ač teprve v Kristových letech, je jedním z nejčastěji citovaných českých ekonomů. Tématem večera tedy nemohlo být nic jiného než inflace, její příčiny a důsledky na naše hospodářství ale i peněženky občanů.

Příčinu, proč je u nás inflace vyšší než v ostatních státech, vidí v tom, že jsme se v posledních letech zadlužovali nejvyšší tempem v rámci EU, což se nedá v žádném případě přičíst na vrub pouze krizi způsobené epidemií. Dalším zásadním faktorem je skutečnost, že ceny energií rostly už v druhé polovině loňského roku, takže z toho zcela jistě nejde vinit Fialovu vládu. Předchozí vlády připustily maximální závislost ČR na ruské ropě a plynu, nebudovaly alternativní zdroje, takže vpád Ruska na Ukrajinu, nás zastihl nepřipravené a způsobil na trhu s energiemi paniku, jejímž důsledkem je enormní zvyšování cen.

Postoj pana Křečka vůči zvyšování úroků centrální bankou je, jak sám řekl, spíše méně jestřábí, protože tempo zvyšování je příliš rychlé. Mělo by se raději vždy počkat pár měsíců, aby se mohly zásahy projevit a pak teprve reagovat. Tutéž rozvahu doporučuje i při kurzových intervencích.

Pokud se jedná o pomoc občanům, nepodporuje plošná opatření, protože jsou velmi drahá, je pro cílenou pomoc těm, které současná situace zasáhla nejbolestivěji. Stropování cen pohonných hmot a energií nedoporučuje, protože se tím deformují tržní vztahy. Ani z okolních států známé daňové slevy (spotřební daň, DPH) nejsou dobrým krokem. Je to nesmírně drahé a bude velkým politickým problémem je jednoho dne odbourat.

Z řečeného vyplývá, že je pan Křeček zastáncem co nejvolnějšího trhu a pokud možno co nejméně regulací. Pokud regulovat, velice promyšleně a pomalu, protože setrvačnost ekonomiky je velká. Je to jako měnit kurs gigantického tankeru.

Zajímavou kapitolou byl trh s nemovitostmi. Nájmy rostly v poslední době podstatně pomaleji než ceny bytů, což se v důsledku poklesu počtu nových hypoték, může začít měnit. Na dotaz, kdy praskne nemovitostní bublina, odpověděl, že nemusí prasknout nikdy, může splasknout přirozeným způsobem bez velkého třesku. Nepřepokládá zásadnější problémy se splácením hypoték, třebaže úroky rostou. Banky se s klienty dohodnou na refixacích.

Krátce jsme se věnovali též schodku státního rozpočtu. Tato vláda slíbila, že nebude zvyšovat daně a hodlá to dodržet, schodek je možné postupně snižovat, ale i tady doporučuje nedělat zbrklé sliby občanům. Pracovat se musí především s výdajovou stranou, příjmovou bude zvedat růst cen a snad brzo i ekonomický růst.

Války na Ukrajině jsme se dotkli v debatě vlastně pouze z hlediska jejích ekonomických dopadů, protože pan Křeček se drží svého ekonomického kopyta a do politiky se nepouští.

Nicméně aktivity odborářského bosse, který si dělá zdarma prezidentskou kampaň a neváhá přitom vyvolat případně i stávky či sociální nepokoje, pokládá za nemravné.

Závěr besedy jsme věnovali soukromým investičním aktivitám, ježto náš host pracuje ve firmě, která působí na českém trhu již 27 let a je obchodníkem s cennými papíry. Požádali jsme o doporučení, co máme dělat s našimi bankovkami, jichž máme doma plné matrace. Zde jsou některá jeho doporučení:

  • Na bankovních účtech nenechávat větší rezervu, než spotřebu vaší domácnosti na 6 měsíců
  • Zlato používat jako kotvu a jistotu, ale dávat si přitom pozor na to, že jeho cena je kótována v dolarech, a tudíž hrozí kurzová rizika
  • Ti odvážnější by se mohli pustit do nákupu akcií, doporučuje americké, protože sice po dosažení maxima padají, ale nakonec se v určitých cyklech stejně zase nahoru vrátí
  • Ti konzervativnější investoři získají menší výnos, ale budou investovat bezpečněji, když budou držet dluhopisy – například ty české protiinflační

Věřím, že jeho analýzy a doporučení jsou kvalitní, jeho ekonomické názory plně konvenují liberálně konzervativnímu učení, a i když se mu vždy nepodaří přesvědčit pana premiéra, respektive premiérovi se nepodaří je prosadit v koalici, je to muž na svém místě.