07.
Červen
2022

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.: KOLIK NEVINNÝCH SEDÍ V ČESKÝCH KRIMINÁLECH A JAK JIM MŮŽE POMOCI PROJEKT NEVINA?

Čas zahájení akce: 08:00.

S naším příštím hostem, ředitelem DNA laboratoře, panem Danielem Vaňkem jsme se již před několika lety setkali při velmi zajímavém povídání o rodokmenech.

Při příští úterní besedě budeme hovořit nejen o projektu Nevina, který pomáhá nespravedlivě odsouzeným, ale i o tom, jak dokáže genetika pomoci v boji proti nelegálnímu obchodu s ohroženými živočišnými druhy, nebo proč potřebujeme legislativu pro oblast identifikační genetiky?

Rozhodně nás čeká velmi zajímavý večer, který by bylo škoda opomenout.

_____________________________________________

Debatní večer se koná v úterý  7. 6. 2022 ve 20.00 hodin.

Členové klubu se s hostem sejdou při společné večeři v 19.00 hodin.

Na setkání se těší,

Martin Kratochvíl (předseda GC) a Ondřej Krůta (tajemník)

______________________________________________

 

Vzdělání:       
RNDr. v molekulární biologii (Karlova Univerzita v Praze 1984-1990)
Ph.D. v molekulární biologii (Karlova Univerzita v Praze 1995-2002)

 Členství v profesních organizacích:
INTERPOL (Evropská pracovní skupina DNA profilování)
EAFS (European Academy of Forensic Sciences – Evropská akademie forenzních věd)
ISFG (International Society for Forensic Genetics – Mezinárodní organizace pro forenzní genetiku)

ENFSI (DNA pracovní skupina ENFSI)
Evropská STR pracovní skupina
Československá společnost pro forenzní genetiku
ISABS (International Society for Applied Biological Sciences – Mezinárodní společnost pro aplikované biologické vědy)

Aktuální pozice:
Forenzní DNA servis - ředitel
Soudní znalec Městského soudu v Praze pro obor Zdravotnictví, odvětví Genetika
Tajemník technické komise pro forenzní laboratoře Českého institutu pro akreditaci
Posuzovatel Českého institutu pro akreditaci pro obor Forenzní DNA laboratoře    
Pedagogický pracovník 2. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a fakulty Biomedicínského inženýrství ČVUT  pro obor Forenzní genetika
Genetik/biolog na Ústavu soudního lékařství, Nemocnice na Bulovce
Místopředseda vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Rezignace dne 11.4.2013 v reakci na odvolání ředitele ÚSTR Mgr. Daniela Hermana
Člen redakční rady časopisu Anthropologia Integra

Profesionální zkušenosti:

Od-do

Místo

Společnost

Pozice

Popis

1989 –1991

Praha, ČR

Mikrobiologický ústav ČSAV

Studijní pobyt

Základní výzkum transportu aminokyselin

1991

Praha, ČR

EOS, Ltd.

Analytik, programátor databází

Vytváření databází pro strukturované programovací jazyky

1992 –2002

Praha, ČR

Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR

Vedoucí DNA laboratoře

Forenzní analýza DNA, školení, expertizní posudky, věda a výzkum

1997-1998

Lyon,

Francie

Interpol

Člen pracovní skupiny DNA profilování

Příprava směrnic pro používání forenzní genetiky a výměnu dat

2002 –2004

Bosna a Hercegovina

International Commission on Missing People (Mezinárodní komise pro pohřešované osoby)

ředitel DNA laboratoře, Manažer kvality, vedoucí výzkumu a vývoje

 

 

Forenzní analýza DNA, výzkum a vývoj, školení, zajištění kvality 

2004 –

2005

Praha, ČR

International Commission on Missing People

Externí konzultant

Znalecké posudky pro Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii v Haagu

2005-nyní

Praha, ČR

Forenzní DNA servis

ředitel

Expertizní činnost v oboru forenzní genetika, věda a výzkum, školící činnost

2006 – 2008

Praha, ČR

Československá společnost pro forenzní genetiku

President

Mezinárodní vědecká organizace

2006-nyní

Praha, ČR

Český institut pro akreditaci

Posuzovatel

Norma ISO 17025

2007-nyní

Praha, ČR

Městský soud v Praze

Soudní znalec

Znalecké posudky z odvětví Genetika

2007-nyní

Praha, ČR

Český institut pro akreditaci

Tajemník technické komise pro forenzní laboratoře

Norma ISO 17025

2008-nyní

Praha, ČR

Přírodovědecký fakulta UK

Pedagog

Přednášení předmětu Forenzní genetika

2009-nyní

Praha, ČR

2.lékařská fakulta UK

Pedagog

Přednášení předmětu Forenzní genetika

2011-nyní

Praha, ČR

Ústav soudního lékařství NnB

Genetik a biolog

Expertizní činnost

2012-nyní

Kladno, ČR

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Pedagog

Přednášení předmětu Forenzní genetika